อินเตอร์เน็ต

รวมบทความและหนังสือสอนใช้งานเกี่ยวกับโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอินเตอร์เน็ต เช่น ดูข้อมูล ดาวน์โหลดข้อมูล รับส่ง ข้อความ อีเมล์ สนทนาผ่านอินเตอร์เน็ต ค้นหาบทความ ดาวน์โหลดรูป ฯลฯ

 

บทที่ 1

การใช้โปรแกรม Internet Explorer

ทำความรู้จักโปรแกรม

ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม

การคลิกลิ้งค์แบบที่ 1

การคลิกลิ้งค์แบบที่ 2

การเปิด New Windows

การจัดการกับเว็บไซท์ที่ไม่สามารถดูข้อมูลได้

การดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บไซท

การดาวน์โหลดไฟล์ภาพ

ดูประกาศโฆษณาซื้อขายสินค้า

ดูประกาศแยกเป็นหมวดหมู่

ก็อปปี้ข้อความในประกาศเก็บไว้

ก็อปปี้ข้อมูลลงเก็บในโปรแกรม Notepad

การลงประกาศซื้อหรือขายสินค้า

การค้นหาข้อมูล

การเปิดหน้าจอใหม่หรือ New Window

การใช้งาน Favorites

การสร้างโฟลเดอร์ไว้เก็บรายชื่อเว็บไซท์

การเก็บรายชื่อเว็บไซท์ลงในโฟลเดอร์ที่ได้สร้างไว้

การพิมพ์ข้อมูลในเว็บไซท์ลงกระดาษ

การดูผลงานก่อนพิมพ์จริงๆ

การพิมพ์งานลงกระดาษ

การบันทึกเว็บเพจเก็บไว้

การเปิดดูเว็บเพจที่ได้บันทึกไว้

การกำหนดคุณสมบัติการใช้งานด้านต่างๆ

บทที่ 1
การใช้โปรแกรม Internet Explorer
การเข้าโปรแกรม
ส่วนประกอบของ IE
การคลิกลิงค์
1. การคลิกลิงค์แบบที่ 1
2. การคลิกลิงค์แบบที่ 2

การเปิด New Window
การไปยังเว็บไซท์ใดๆ
ดาวน์โหลดไฟล์ที่ www.download.com
คลิกลิ้งค์เพื่อดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลดไฟล์ภาพใน IE
ดูประกาศโฆษณาซื้อขายสินค้า
ดูประกาศแยกเป็นหมวดหมู่
ก็อปปี้ข้อความในประกาศเก็บไว้
การลงประกาศซื้อหรือขายสินค้า
การค้นหาข้อมูล
แสดงข้อมูลที่ค้นพบ
การเปิดดูข้อมูลในหน้าจอใหม่
การใช้ Open in New Window
การใช้งาน Favorites
การพิมพ์ข้อมูลในเว็บไซท์ลงกระดาษ
การบันทึกเว็บเพจเก็บไว้
การเปิดดูเว็บเพจที่ได้บันทึกไว้
การกำหนดคุณสมบัติการใช้งานด้านต่างๆ

สารบัญ
บทที่ 1 1
ทำความรู้จักและติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต 1
อินเตอร์เน็ตคืออะไร 1
เตรียมตัวก่อนติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต 1
ลักษณะการทำงานของอินเตอร์เน็ต 2
Server คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการเครื่องอื่น 2
User ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต 2
การติดตั้งโมเด็มเข้ากับคอมพิวเตอร์ 3
การติดตั้งโมเด็มแบบ External 3
การติดตั้งโมเด็มแบบ Internal 4
การติดตั้งไดรเวอร์ของโมเด็ม 5
การติดตั้งไดรเวอร์ของโมเด็ม 5
ตัวอย่างแผ่นซีดีไดรเวอร์ของโมเด็ม 5
การติดตั้งไดรเวอร์บน Windows 98 หรือ ME 6
การติดตั้งไดรเวอร์โมเด็มบน Windows XP 9
การติดตั้งโปรแกรม Dial-Up Networking ใน Window 98/ME 12
โพรโตคอล TCP/IP คืออะไร 13
การติดตั้งโปรโตคอล TCP/IP ใน Windows 98/ME 13
การสร้างสคริพท์เพื่อเชื่อมต่อกับศูนย์ให้บริการอินเตอร์เน็ต 14
การสร้างสคริปต์ใน Windows 98/ME 15
การสร้างสคริปต์ใน Windows XP 17
การเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ต 22
การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตใน Windows 98/ME 22
การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตใน Windows XP 23
แพ็คเกจสำหรับใช้อินเตอร์เน็ตเป็นชั่วโมง 24
TA Easy วิธีใช้อินเตอร์เน็ตอย่างง่ายๆ กับ TA หรือ True 25
ใช้บริการอินเตอร์เน็ตกับร้านเน็ต 26
การใช้งานอินเตอร์เน็ตในรูปแบบอื่น 26
เชื่อมต่อผ่านไฮสปีด มือถือ 27
ลักษณะการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอินเตอร์เน็ต 27
ตัวอย่างการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 32

บทที่ 2 37
โปรแกรมเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต 37
ตัวอย่างการติดตั้งโปรแกรมสำหรับใช้บริการบนอินเตอร์เน็ต 38
การสำรองระบบคอมพิวเตอร์ 39
ลักษณะการก็อปปี้โปรแกรมหรือสำรองระบบ 39
ตัวอย่างการสำรองระบบแบบต่างๆ 39
การสำรองไฟล์ Registry 39
การใช้โปรแกรม System Restore ใน Windows ME และ XP 41
การใช้ Microsoft Backup 44
การใช้ Microsoft Backup ใน Windows 98 44
การใช้ Microsoft Backup ใน Windows XP 46

บทที่ 3 51
ติดตั้งโปรแกรมรักษาความปลอดภัยก่อนใช้เน็ต 51
ตรวจฆ่าไวรัสด้วย Norton AntiVirus 51
ไวรัสคืออะไร 51
การติดตั้งโปรแกรม Norton AntiVirus 51
การใช้งาน LiveUpdate 56
การเข้าโปรแกรม 57
หน้าจอและส่วนประกอบต่างๆ 58
วิธีตรวจค้นหาไวรัส 59
หน้าจอเตือนเมื่อตรวจพบไวรัส 60
มีการตรวจพบไวรัสขณะกำลังใช้เครื่อง 60
มีการตรวจพบไวรัสขณะเล่นอินเตอร์เน็ต 61
การจัดการกับไฟล์ที่ตรวจพบว่าติดไวรัส 62
ตรวจฆ่าไวรัสด้วย AntiVir Guard 64
การติดตั้งโปรแกรม 64
วิธีใช้งานโปรแกรม 65
การปรับแต่งการทำงานของโปรแกรม 66
โทรจัน สไปร์แวร์ และโค้ดอันตราย 67
โปรแกรมป้องกัน 67

?