ในตัวอย่างนี้จะเป็นการใช้กล้องเว็บแคมกับการสนทนาในโปรแกรม MSN
1. ทำการเชื่อมต่อหรือ Sign In เข้าโปรแกรม MSN
2. ขณะนั้นห้ามเรียกใช้งานกล้อง ให้คลิกเมนู Tools>>Audio/Video Tuning Wizard
3. คลิกปุ่ม Next ในกรอบข้อความที่ปรากฏขึ้นมา

 

4. คลิกเลือกกล้องเว็บแคมที่ได้ติดตั้งไว้ เช่น D-Link VGA Webcam แล้วคลิกปุ่ม Next
5. โปรแกรมจะแสดงภาพตัวอย่างที่ได้จากกล้อง ให้ปรับภาพตามต้องการแล้วคลิกปุ่ม Next6. จะปรากฏกรอบข้อความให้ปรับเกี่ยวกับไมโครโฟนให้คลิกปุ่ม Next
7. จะปรากฏกรอบข้อความให้คลิกเลือกไมโครโฟนและลำโพง แล้วคลิกปุ่ม Next
- Microphone ผู้เขียนได้คลิกเลือกไมโครโฟนที่ติดมากับเว็บแคม การเลือกซื้อเว็บแคมแบบ นี้ก็สะดวก ไม่ต้องต่อไมค์เพิ่มให้ยุ่งยาก
- Speaker ผู้เขียนได้คลิกเลือกลำโพงที่ติดมากับเครื่อง
8. จะปรากฏกรอบข้อความให้ทดสอบลำโพง ก็คลิกปุ่ม Click to Test Speaker ทดสอบการ ใช้งาน ถ้าได้ยินเสียงออกทางลำโพง ก็แสดงว่าสามารถใช้งานได้แล้ว จากนั้นคลิกปุ่ม Next
9. จะปรากฏกรอบข้อความให้ทดสอบไมโครโฟน ให้ลองพูดผ่านไมค์ ถ้าแถบสีเพิ่มจากเขียว เป็นเหลืองก็แสดงว่าระดับเสียงได้ที่แล้ว ให้คลิกปุ่ม Next
10. จะไปที่ขั้นตอนสุดท้ายให้คลิกปุ่ม Finish

 

 

 

 

 

11. ในการใช้งานให้คลิกปุ่ม Start Webcam ต้องการหยุดไม่ใช้งานก็คลิกปุ่มนี้เช่นกัน
12. ทางฝั่งผู้รับจะปรากฏข้อความแจ้งว่า อีกฝ่ายได้เชิญชวนให้ใช้เว็บแคม ก็คลิก Accept
13. ก็จะมองเห็นภาพจากเว็บแคม แทนตำแหน่งที่แสดงภาพแทนผู้สนทนา
14. ถ้าต้องการให้มีเสียงสนทนาแทนการพิมพ์ ก็คลิกปุ่ม Audio
15. ถ้าคู่สนทนาของคุณมีกล้องเหมือนกันก็ต้องคลิกเลือกคำสั่งคล้ายกันเพื่อใช้งานกล้อง