เว็บแคมรุ่นนี้มีโปรแกรมเสริมมาให้ 2 ตัว คือ PhotoImpression และ VideoImpression เป็นโปรแกรมไว้ตกแต่งภาพนิ่งและตัดต่อไฟล์ภาพนิ่งหรือไฟล์ภาพเคลื่อนไหว ให้เป็นไฟล์วิดีโอตาม ที่ต้องการ

การติดตั้งโปรแกรม PhotoImpression
1. คลิกที่ Install D-Link VGA Webcam
2. คลิกที่ Install Arcsoft PhotoImpression
3. คลิกเลือกภาษาอังกฤษสำหรับการติดตั้งและคลิกปุ่ม ตกลง เพื่อทำงานต่อ

 

4. คลิกปุ่ม Next ทำตามคำแนะนำในการติดตั้ง
5. เมื่อถึงขั้นตอนสุดท้ายก็คลิกปุ่ม Finish
6. เสร็จแล้วจะปรากฏไอคอนของโปรแกรมบนหน้าจอ

 

การติดตั้งโปรแกรม VideoImpression
วิธีการติดตั้งจะปฏิบัติคล้ายๆ กัน
1. คลิกที่ Install D-Link VGA Webcam
2. คลิกที่ Install Arcsoft videoImpression
3. คลิกเลือกภาษาอังกฤษสำหรับการติดตั้งและคลิกปุ่ม ตกลง เพื่อทำงานต่อ
4. ในขั้นตอนที่เหลือก็คล้ายๆ กันกับการติดตั้งโปรแกรม PhotoImpression เสร็จแล้วจะ ปรากฏไอคอนของโปรแกรมบนหน้าจอ