1. จัดการเสียบหัวต่อแบบ USB เข้ากับพอร์ต USB ด้านหลังเครื่อง
2. กดปุ่ม Snapshop เปิดกล้อง
3. คอมพิวเตอร์ก็แจ้งว่ามีอุปกรณ์ใหม่เพิ่มเข้ามา พร้อมแสดงกรอบข้อความให้ทำการติดตั้ง ไดรเวอร์ของกล้อง ในการเลือกซื้อก็ควรเลือกกล้องที่ใช้ได้กับหลายโอเอส ทั้ง Windows 98/ME/XP
4. ระหว่างนี้ก็ใส่แผ่นซีดีไดรเวอร์เข้าไป แล้วคลิกปุ่ม Next ทำตามคำแนะนำในการติดตั้ง ในตัวอย่างเป็นการติดตั้งบน Windows XP
5. โปรแกรมจะทำการตรวจค้นหาเว็บแคมในเครื่อง และแสดงยี่ห้อของกล้องให้คลิกเลือก แล้วคลิกปุ่ม Next ทำงานต่อ

 

 

 

6. คลิกปุ่ม Continue Anyway
7. คลิกปุ่ม Finish เป็นการเสร็จสิ้นการติดตั้งไดรเวอร์

 

8. โดยปกติเมื่อใส่แผ่นซีดีไดรเวอร์เข้าไป ก็จะปรากฏหน้าจอให้เลือกการทำงานเช่น
- Install D-Link VGA Webcam ติดตั้งไดรเวอร์และโปรแกรมเสริมของเว็บแคม
- View Quick Installation Guide ดูวิธีการติดตั้งต้องติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader ลงเครื่องก่อน เพื่ออ่านไฟล์ PDF นี้
- View Manual ดูคู่มือวิธีใช้งานเว็บแคม
- Yahoo! Primium Service เป็นบริการจาก Yahoo! ใช้ได้กับผู้ใช้ในอเมริกาเท่านั้น
- ZoneAlarmPro Security Software โปรแกรมเตือนเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย ใช้ได้ กับผู้ใช้ในอเมริกาเท่านั้น
- Visit support.dlink.com ลิงค์ไปยังเว็บไซท์ผู้ผลิตเว็บแคม
- Install Adobe Reader ติดตั้งโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF ในหัวข้อ View Quick Installation Guide และ View Manual
- Exit ออกจากหน้าจอนี้