บทความแสดงตัวอย่างการใช้คำสันธาน nevertheless / เน้ เวิด เดอะ เล่สสึ / แม้กระนั้น, แต่, แต่แม้กระนั้น แต่ถึงอย่างไร เชื่อมประโยค หรือ แต่งประโยค ภาษาอังกฤษ แบบต่างๆ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่านคำแปล และคำอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น และสามารถนำความรู้ไปดัดแปลงสร้างประโยคของตนเองได้

 

ความหมายของคำสันธาน nevertheless

nevertheless / เน้ เวิด เดอะ เล่สสึ / แม้กระนั้น, แต่, แต่แม้กระนั้น, แต่ถึงอย่างไร เช่น เขายากจน แต่ถึงอย่างไร เขาก็เป็นคนดี คำสันธานนี้จะใช้เชื่อมข้อความหรือประโยค แบบขัดแย้งกัน

 

ตัวอย่างการใช้คำสันธาน nevertheless เชื่อมประโยคแบบต่างๆ :

ตัวอย่างประโยค : She is rich, nevertheless she still works hard every day.
คำอ่าน : ชี อิส ริชฉุ เน้ เวิด เดอะ เล่สสึะ ชี สะติล เวิกสึ ฮาด เอ๊ฟวะหริ เด
คำแปล : เธอร่ำรวย/She is rich, แต่แม้กระนั้น/nevertheless เธอก็ยังคงทำงานหนักทุกวัน/she still works hard every day.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
She is rich. เธอร่ำรวย หรือ เธอเป็นคนรวย
She still works hard every day. เธอยังคงทำงานหนักทุกวัน
She is rich, nevertheless she still works hard every day.

 

ตัวอย่างประโยค : He just drank coffee, nevertheless he feel sleepy.
คำอ่าน : ฮี จัสสะถึ ดะแรงขึ คอฟฟี่ เน้ เวิด เดอะ เล่สสึะ ฮี ฟีล สะลีฟปี่
คำแปล : เขาเพิ่งดื่มกาแฟ/He just drank coffee, แต่แม้กระนั้น/neverthelessเขายังรู้สึกง่วง/ he feel sleepy
คำอธิบายเพิ่มเติม :
He just drank coffee. เขาเพิ่งดื่มกาแฟ
He feel sleepy. เขารู้สึกง่วง
He just drank coffee, nevertheless he feel sleepy.

 

ตัวอย่างประโยค : He is diligent, nevertheless he is still not rich.
คำอ่าน : ฮี อิสสึ ดิลลิเจนถึ เน้ เวิด เดอะ เล่สสึะ ฮี อิสสึ น็อต ริชฉุ
คำแปล : เขาเป็นคนขยัน/He is diligent, แต่แม้กระนั้น/nevertheless เขาก็ยังคงไม่รวย/he is still not rich
คำอธิบายเพิ่มเติม :
He is diligent. เขาเป็นคนขยัน
He is still not rich. เขายังคงไม่รวย
He is diligent, nevertheless he is still not rich.

 

ตัวอย่างประโยค : She is very good, nevertheless he doesn't love her.
คำอ่าน : ชี อิส เว้หริ กู้ด เน้ เวิด เดอะ เล่สสึะ ฮี ดาสซึน เลิฟฝึ เฮอ
คำแปล : เธอเป็นคนดีมาก/She is very good, แต่แม้กระนั้น/nevertheless เขาก็ไม่รักเธอ/he doesn't love her
คำอธิบายเพิ่มเติม :
She is very good. เธอเป็นคนดีมาก
He doesn't love her. เขาไม่รักเธอ
She is very good, nevertheless he doesn't love her.

 

ตัวอย่างประโยค : She is very beautiful, nevertheless she is still single.
คำอ่าน : ชี อิส เว้ริ บิ๊วตีฟูล เน้ เวิด เดอะ เล่สสึะ ชี อิส สะติล ซิ้งเกิล
คำแปล : เธอเป็นคนสวยมาก/She is very beautiful, แต่แม้กระนั้น/nevertheless เธอก็ยังโสด/she is still single
คำอธิบายเพิ่มเติม :
She is very beautiful. เธอเป็นคนสวยมาก
She is still single. เธอยังคงโสด
She is very beautiful, nevertheless she is still single.

 

ตัวอย่างประโยค : That dog ate very much, nevertheless it is still hungry.
คำอ่าน : แด๊ด ด้อก เอ๊ด เวหริ มัชฉุ เน้ เวิด เดอะ เล่สสึะ อิด อิสสึ สะติล ฮังกะหริ
คำแปล : สุนัขตัวนั้นกินมาก /That dog ate very much, แต่แม้กระนั้น /nevertheless มันก็ยังคงหิว (ไม่อิ่ม)/it is still hungry
คำอธิบายเพิ่มเติม :
That dog ate very much. สุนัขตัวนั้นกินมาก
It is still hungry. มันยังคงหิว
That dog ate very much, nevertheless it is still hungry.

 

ตัวอย่างประโยค : He is disabled, nevertheless she loves him.
คำอ่าน : ฮี อิสสึ ดิสสึ เอ๊ เบิลถึ เน้ เวิด เดอะ เล่สสึะ ชี เลิฟฝึ ฮิม
คำแปล : เขาเป็นคนพิการ/He is disabled, แต่ถึงอย่างไร/nevertheless เธอก็รักเขา/she loves him.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
He is disabled. เขาเป็นคนพิการ
She loves him. เธอรักเขา
He is disabled, nevertheless she loves him.