บทความแนะนำให้รู้จักเครื่องมือ Quick Office Button ใน Access 2007 เครื่องมีนี้มีประโยชน์อะไร ใช้งานอย่างไรบ้าง

 

ปุ่มเรียกคำสั่งจัดการกับไฟล์ที่ได้สร้างด้วย Access 2007 เช่น
1. New คำสั่งสร้างไฟล์ใหม่
2. Open คำสั่งเปิดไฟล์ Access ที่ได้สร้างไว้
3. Save บันทึกไฟล์งาน Access ที่กำลังทำอยู่
4. Save As บันทึกหรือ Save ไฟล์ของ Access เป็นไฟล์เพื่อนำไปใช้งานแบบต่างๆ เช่นนำไป ใช้กับโปรแกรม Access รุ่นเก่า เช่น Access 97-2003
5. Print คำสั่งพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ ดูผลงานก่อนพิมพ์จริง
6. Manage คำสั่งจัดการกับไฟล์ฐานข้อมูลแบบต่างๆ เช่น สำรองฐานข้อมูลของคุณเก็บไว้
7. E-mail บันทึกงานที่สร้างด้วย Access เพื่อส่งทางอีเมล์
8. Publish บันทึกงานที่สร้างด้วย Acces เพื่อนำไปใช้งานในระบบเครือข่ายหรือเน็ตเวิร์ค
9. Close Database ปิดไฟล์งาน Access และออกจากโปรแกรม Access

ในแถบเครื่องมือนี้จะมีปุ่มที่ต้องใช้งานบ่อยๆ ก็คือ ปุ่ม Save เพื่อบันทึกข้อมูลเก็บไว้ แต่ปกติ Access จะสั่งบันทึกข้อมูลทุกครั้งที่ป้อนข้อมูลเข้าไปแล้วกด Enter เพราะข้อมูลมีความสำคัญ จะไม่เหมือนบางโปรแกรมอย่างโปรแกรมพิมพ์เอกสาร พิมพ์ไปหลายหน้ากระดาษ แล้วยังไม่ได้ Save ปรากฏว่า ไฟดับ ข้อความที่พิมพ์ไว้ หายไปหมด แต่ใน Access 2007 จะไม่มีปัญหาแบบนี้

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :

 

แชร์บทความนี้ให้เพื่อน :