บทความแสดงตัวอย่างการใช้คำสันธาน or /แอน/และ เชื่อมประโยค หรือ แต่งประโยค ภาษาอังกฤษแบบต่างๆ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่านคำแปล และคำอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น และสามารถนำความรู้ไปดัดแปลงสร้างประโยคของตนเองได้

 

ความหมายของคำสันธาน or

คำสันธาน or / ออร / หรือ ก็ดี ประมาณ หรือว่า มิเช่นนั้น ไม่งั้น เช่น จะกินข้าว หรือ/หรือว่า ก๋วยเตี๋ยว คำสันธานนี้ใช้เชื่อมข้อความหรือประโยคให้เลือกทางเลือกทางใดทาง หนึ่ง

 

ตัวอย่างการใช้คำสันธาน or เชื่อมประโยคแบบต่างๆ :

ตัวอย่างประโยค : He can't read or write.
คำอ่าน : ฮี แค้นถึ รีด ออร ไร้ถึ
คำแปล : เขาอ่านหรือเขียนไม่ได้
คำอธิบายเพิ่มเติม :
He can't read. เขาอ่านไม่ได้
He can't write. เขาเขียนไม่ได้
He can't read or write. เชาอ่านและเขียนไม่ได้

 

ตัวอย่างประโยค : You have to wake up early, or you will miss the train.
คำอ่าน : ยู แฮฟฝึ ทู เวก อั๊บ เออหลิ ออร ยู วิล มิสสึ เดอะ ทะเรน
คำแปล : คุณต้องตื่น แต่เช้า/You have to wake up early, มิฉะนั้น/ไม่งั้น /or คุณจะพลาดรถไฟ/you will miss the train
คำอธิบายเพิ่มเติม :
You have to wake up early. คุณต้องตื่นแต่เช้า
You will miss the train. คุณจะพลาดรถไฟ ไม่ทันรถไฟ
You have to wake up early, or you will miss the train

 

ตัวอย่างประโยค :She will stay here for a week or two weeks.
คำอ่าน : ชี วิล สะเต เฮีย ฟอร อะ วีก ออร ทู วีกสึ
คำแปล : เธอจะอยู่ที่นี่ หนึ่ง/She will stay here for a week หรือ or สอง สัปดาห์/two weeks
คำอธิบายเพิ่มเติม :
She will stay here a week. เธอจะอยู่ที่นี่หนึ่งสัปดาห์
She will stay here two weeks. เธอจะอยู่ที่นี่สองสัปดาห์
She will stay here for a week or two weeks.

 

ตัวอย่างประโยค : Do you like pink or green bag?
คำอ่าน : ดู ยู ไล้ขึ พิงขึ ออร กรีน แบ้ก?
คำแปล : คุณชอบกระเป๋าสีชมพู /Do you like pink หรือ/or สีเขียว/green bag
คำอธิบายเพิ่มเติม :
Do you like pink bag? /คุณชอบกระเป๋าสีชมพูไหม?
Do you like green bag? /คุณชอบกระเป๋าสีเขียวไหม?
Do you like pink or green bag?

 

ตัวอย่างประโยค : Do you want tea or coffee?
คำอ่าน : ดู ยู ว้อน ที ออร คอฟฟี่?
คำแปล : คุณต้องการชา /Do you want tea หรือ or กาแฟ/coffee?
คำอธิบายเพิ่มเติม :
Do you want tea? คุณต้องการชาใช่หรือไม่
Do you want coffee? คุณต้องการกาแฟใช่หรือไม่
Do you want tea or coffee?

 

ตัวอย่างประโยค : Dang likes cat or dog?
คำอ่าน : แดง ไล้สึ แค่ท ออร ด้อก?.
คำแปล : แดงชอบแมว/Dang likes cat หรือ/or สุนัข/dog?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ใช้คำสันธานเชื่อมทั้ง 2 ประโยคเข้าด้วยกัน
- Dang likes cat? แดงชอบแมวไหม?
- Dang likes dog? แดงชอบสุนัขไหม?
- Dang likes cat or dog?

 

ตัวอย่างประโยค : Sara learns Japanese or Thai language?
คำอ่าน : ซาร่า เลินสึ จาเปนนีส ออร ไทย แลงกะเหวดจึ?
คำแปล : ซาร่าเรียนภาษาญี่ปุ่น/Sara learns Japanese หรือ/ or ภาษาไทย?/ Thai language?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ใช้คำสันธานเชื่อมทั้ง 2 ประโยคเข้าด้วยกัน
- Sara learns Japanese language? ซ่าร่าเรียนภาษาญี่ปุ่นใช่หรือไม่?
- Sara learns Thai language?ซาร่าเรียนภาษาไทยใช่หรือไม่?
- Sara learns Japanese or Thai language?

 

ตัวอย่างประโยค : You or I have to wait here.
คำอ่าน : ยู ออร ไอ แฮ้ฟ ทู เว้ท เฮีย.
คำแปล : คุณ /You หรือ/or ผมต้องรออยู่ที่นี่/I have to wait here.
คำอธิบายเพิ่มเติม : ใช้คำสันธานเชื่อมทั้ง 2 ประโยคเข้าด้วยกัน
- You have to wait here. คุณต้องรออยู่ที่นี่
- I have to wait here. ฉันต้องรออยู่ที่นี่
- You or I have to wait here.

 

ตัวอย่างประโยค : He or she builds this house?
คำอ่าน : ฮี ออร ชี บิลสึ ดิสสึ เฮาส์?
คำแปล : เขา/He หรือ/or เธอ สร้างบ้านหลังนี้/she builds this house?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ใช้คำสันธานเชื่อมทั้ง 2 ประโยคเข้าด้วยกัน
- He builds this house?
- She builds this house?
- He or she builds this house?

 

ตัวอย่างประโยค : They sit down or stand up?
คำอ่าน : เด ซิด ดาว ออร สะแตน ดั้บ?
คำแปล : พวกเขานั่งลง/They sit down หรือ/ or ยืนขึ้น/stand up?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ใช้คำสันธานเชื่อมทั้ง 2 ประโยคเข้าด้วยกัน
- They sit down? พวกเขานั่งลงใช่ไหม?
- They stand up? พวกเขายืนขึ้นใช่ไหม
- They sit down or stand up?

 

ตัวอย่างประโยค : He likes Thai or Japanese food?
คำอ่าน : ฮี ไล้สึ ไทย ออร จาเปนนีส ฟูด?
คำแปล : เขาชอบอาหารไทย หรือญี่ปุ่น?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ใช้คำสันธานเชื่อมทั้ง 2 ประโยคเข้าด้วยกัน
- He likes Thai food? เขาชอบอาหารไทยใช่หรือไม่
- He likes Japanese food? เขาชอบอาหารญี่ปุ่นใช่หรือไม่
- He likes Thai or Japanese food? เขาชอบอาหารไทย หรือ อาหารญี่ปุ่น