การซิพไฟล์ในอุปกรณ์แอนดรอยด์ ส่วนใหญ่จะมีจุดประสงค์เพื่อส่งไฟล์จำนวนมากพร้อมกัน เช่นการแนบไปกับอีเมล์หรืออัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ ตัวระบบ แอนดรอยด์เองไม่มีแอพแบบนี้ ต้องใช้แอพ ES File Explorer ที่จะกล่าวถึงในบทความนี้นั่นเอง

1. เข้าไปในแฟ้มที่ต้องการซิพไฟล์ แล้วแตะคำสั่ง เลือก 01

2. แตะคำสั่ง เพิ่มเติม 3. แตะคำสั่ง บีบอัด

4. แตะและพิมพ์ ชื่อไฟล์ ซิพที่ต้องการ 5. ตัวเลือกอื่นๆ เลือกตามตัวอย่าง 6. แตะ ตกลง

7. ตัวอย่างไฟล์ซิพที่ได้ เช่น 00screen-capture-free-app.zip

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :