การนำไฟล์ที่ได้บีบย่อหรือซิพไว้ไปใช้งาน ในเครื่องที่ใช้จะต้องมีโปรแกรม Winzip อยู่ด้วย ไม่เช่นนั้นจะแตกไฟล์ไม่ได้ เพื่อแก้ปัญหานี้ ให้สร้างไฟล์ซิพให้เป็นไฟล์ที่สามารถแตกตัวได้ด้วยตัวเอง หรือ Self-Extractor ซึ่งเป็นไฟล์ที่มีนามสกุล .EXE นั่นเอง
การสร้างให้ปฏิบัติดังนี้
1. คลิกปุ่มขวาของเมาส์ที่ Zip ไฟล์ จากตัวอย่างคือ Myfile.zip จะปรากฏคำสั่งลัดขึ้นมาให้ คลิกที่ Create Self-Extractor (.EXE)


2. จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ขึ้นมา ในส่วน Create Self-Extracting .ZIP file from: เป็นส่วน บอกว่า Zip ไฟล์ที่นำมาทำ Self-Extracting คือไฟล์ชื่ออะไร (Myfile.zip) ให้คลิกที่ส่วน Default "Unzip To" Folder. คลิกแล้วพิมพ์ชื่อโฟลเดอร์สำหรับ เก็บไฟล์ หลังจากแตกตัวแล้ว จากตัวอย่างนี้ หากทำการ Unzip ไฟล์ชื่อ Myfile.zip ไฟล์ทั้งหมดที่ถูก Unzip จะถูกนำไปเก็บไว้ที่ C:\Games เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม OK ในส่วน Self Extracting Type เป็นลักษณะการบีบย่อไฟล์ว่าจะนำ ไปใช้กับ Windows 3.1 หรือ Windows 95/98 และ NT


3. หลังจากสร้างเสร็จแล้ว จะปรากฏหน้าจอถามว่า ต้องการทดสอบการทำงานของไฟล์ที่ได้หรือ ไม่ ให้คลิกปุ่ม No แล้วคลิกปุ่ม Close เพื่อออกจากโปรแกรม WinZip


4. ในการนำไฟล์ไปใช้งาน อาจก็อปปี้ไฟล์ลงแผ่นดิสก์ เพื่อนำไปใช้กับเครื่องอื่น การแตกไฟล์ ก็เพียงแต่เข้าโปรแกรม Windows Explorer จากนั้นให้ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ชื่อ Myfile.exe เพื่อแตก ไฟล์ไปใช้งานต่อไป


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

แก้ไข Internal Server Error ใน Joomla 3 หลังอัพเกรดเซิร์ฟเวอร์

การเปลี่ยน http เป็น https สำหรับเว็บไซต์ที่สร้างด้วย Joomla 3 ซึ่งต้องใช้ PHP รุ่นสูงขึ้น อาจจะเจอกับปัญหา Internal Server Error ปัญหา URL ปัญหานี้จะเกิดจากคำสั่งบางตัวใน . อ่านเพิ่มเติม..