ในการซิพไฟล์ลงแผ่นดิสก์ บางทีอาจไม่พอดีใน 1 แผ่น โปรแกรมก็จะเตือนให้ใส่ แผ่นที่ 1, 2, 3 ... แล้วแต่ว่าไฟล์จะมาก หรือน้อย สำหรับข้อเสียของการซิพแบบนี้ อาจ จะทำให้แผ่นเสียเร็วขึ้นกว่า เดิมและต้องทำใจเวลาแตกไฟล์ มีบ่อยครั้งที่ไม่สามารถ แตกไฟล์จากแผ่นดิสก์ได้ ถึงแม้จะใช้แผ่นใหม่ เลยก็ตาม แนะนำให้ทำไว้อย่างน้อย 2 ชุด
วิธีซิพให้ปฏิบัติดังนี้
1. ให้เลือกไฟล์ที่ต้องการทั้งหมด จากตัวอย่างได้เลือกไว้ 27 ไฟล์ ขนาด 20.7 MB การ เลือกให้คลิกที่ไฟล์แรกสุดก่อน จากนั้นกดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ แล้วคลิกที่ไฟล์อื่นๆ ที่ต้องการทั้งหมด หากไฟล์ใดเกิดเปลี่ยนใจไม่เลือกก็คลิกซ้ำที่ไฟล์นั้นๆ อีกที เพื่อไม่เลือก
2. การซิพให้เลื่อนเมาส์ไปชี้ที่ไฟล์ไดไฟล์หนึ่งที่ได้เลือกไว้ แล้วคลิกปุ่มขวาของเมาส์เพื่อเรียก คำสั่งลัดขึ้นมา จากนั้น ให้คลิกที่คำสั่ง Add to Zip ในระหว่างนี้ ก็ใส่แผ่นดิสก์เข้าไปในช่องอ่านด้วย

3. จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ขึ้นมา ให้คลิกในช่องใต้คำว่า Add to Archive แล้วพิมพ์ A:\ Test (หรือชื่ออื่นๆ ตามต้องการ ในที่นี้ตั้งชื่อไฟล์ว่า Test) จากนั้นคลิกปุ่ม Add โปรแกรมจะเริ่มทำการ ซิพไฟล์ลงเก็บในแผ่นดิสก์เก็ต...

 

4. เมื่อแผ่นดิสก์แผ่นที่ 1 เต็มแล้ว โปรแกรมจะเตือนให้ใส่แผ่นที่ 2 ก็ดึงแผ่นที่ 1 ออก ใส่แผ่น ที่ 2 เข้าไป แล้วคลิกปุ่ม OK หากแผ่นที่ 2 เต็ม ก็จะเตือนให้ใส่แผ่น 3, 4 ...

 

5. หลังจากซิพไฟล์เสร็จแล้ว ก็จะแสดงรายชื่อไฟล์ออกมาทั้งหมดดังตัวอย่าง ให้คลิกปุ่ม Close เพื่อออกจากโปรแกรม Winzip
6. ในการนำแผ่นดิสก์ไปใช้งาน ให้ใส่แผ่นสุดท้ายเข้าไปในช่องอ่าน เข้าโปรแกรม Windows Explorer คลิกที่ไดรว์ A: แล้วคลิกปุ่มขวาที่ไฟล์ชื่อ Test.zip จากนั้นให้คลิกที่คำสั่ง Extract to...
7. จะปรากฏหน้าจอให้กำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ Unzip ให้คลิกที่ช่องใต้คำว่า Extract to: แล้วพิมพ์ตำแหน่งที่ต้องการนำไฟล์ไปเก็บไว้ เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Extract
8. โปรแกรมจะเตือนให้ใส่แผ่นที่ 1 เข้าไปก่อน ก็ดึงแผ่นสุดท้ายออก แล้วใส่แผ่นที่ 1 เข้าไป คลิกปุ่ม OK จากนั้นโปรแกรม จะเริ่มแตกไฟล์ลงฮาร์ดดิสก์ ในระหว่างนี้อาจเจอปัญหาต่างๆ เช่น ไม่สามารถอ่านข้อมูลในแผ่นได้ เพราะการซิพลงแผ่นมัก ทำให้แผ่นเสียได้ง่ายๆ ถ้าได้ทำไว้หลายชุด ก็เอาอีกชุดมาใช้
9. เมื่ออ่านข้อมูลในแผ่นที่ 1 ครบหมดแล้ว ก็จะเตือนให้ใส่แผ่นที่ 2 ให้ดึงแผ่นที่ 1 ออก แล้วใส่แผ่นที่ 2 เข้าไป จากนั้น คลิกปุ่ม OK
10. และเมื่อโปรแกรมอ่านข้อมูลครบทุกแผ่นแล้ว (สังเกตจากสัญลักษณ์ปุ่มเขียว) ให้คลิกปุ่ม Close เพื่อออกจากโปรแกรม Winzip
หลังจากนั้นให้กลับไปที่โปรแกรม Windows Explorer คลิกที่ไดรว์ C: ในช่องด้านขวามือ และดับเบิ้ลคลิกที่โฟลเดอร์ชื่อว่า Temp4 เพื่อไปดูข้อมูลข้างใน เมื่อดับเบิ้ลคลิก แล้วจะปรากฏข้อมูลขึ้น มาดังตัวอย่าง ... ก็เป็นอันว่าการแตกไฟล์หรือ Unzip ไฟล์ ประสบความสำเร็จ
ในบางครั้งไฟล์ที่ถูกบีบย่อหรือ Zipไว้ด้วยโปรแกรม Winzip อาจมีวันดีคืนดีที่คุณ ไม่สามารถ คลายไฟล์ หรือ Unzip ออกมาได้ด้วยโปรแกรม Winzip ก็ให้เรียกใช้โปรแกรม Norton Commander เพื่อแตกไฟล์หรือ Unzip ไฟล์


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

การแยกเสียงออกจากไฟล์วิดีโอด้วย Format Factory

บทความสอนวิธีแยกเสียงออกจากวิดีโอโดยใช้โปรแกรม Format Factory การจัดการกับไฟล์เสียง ไฟล์วิดีโอและไฟล์มิเดียอีกหลาย ประเภท จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมนี้ไว้ในเครื่อง การแยกเสียงออกจากวิดีโอที่ถ่ายไว้ อาจจะถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลหรือมือถือ ใน โปรแกรมนี้สามารถแยกเสียงออกมาได้ในไม่กี่ขั้นตอน โดยสามารถแยกเสียงออกมาเป็นไฟล์ได้หลายแบบ ทั้ง MP3, Wav หรือ ฟอร์แมทอื่นๆ อ่านเพิ่มเติม..