การแตกไฟล์หรือ Unzip ให้ปฏิบัติดังนี้
1. เข้าโปรแกรม Windows Explorer เลื่อนเมาส์ไปชี้ที่ซิพไฟล์คือ Myfile.zip แล้ว คลิกปุ่ม ขวาของเมาส์
2. คลิกคำสั่ง Extract to...
สำหรับตัวเลือกอื่นๆ ที่เหลือ
Extract to folder C:\GAMES\Myfile เป็นการแตกไฟล์และนำไปไฟล์ที่ได้เก็บไว้ที่โฟลเดอร์ C:\GAMES\Myfile โปรแกรมจะสร้างโฟลเดอร์ไว้เก็บไฟล์ขึ้นมาให้อัตโนมัติ
Create Self-Extractor (.EXE) เป็นการสร้างไฟล์ให้สามารถทำงานด้วยตนเองได้ เช่น หากคุณ ต้องการนำไฟล์ Myfile.zip ไปใช้กับเครื่องอื่นและไม่มีโปรแกรม WinZip ก็ให้ใช้คำสั่งนี้
3. จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์เพื่อให้กำหนดเกี่ยวกับการแตกไฟล์ ในส่วน Extract to ให้เลือก โฟลเดอร์เพื่อเก็บไฟล์ เสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม Extract เพื่อแตกไฟล์

 

4. จากนั้นโปรแกรมจะเริ่มแตกซิพไฟล์ ในระหว่างนี้ให้คอยจนกว่าจะปรากฏปุ่มสีเขียว ก็เป็น อันเสร็จเรียบร้อย
5. เมื่อแตกไฟล์เสร็จแล้ว สังเกตจากสัญลักษณ์ปุ่มสีเขียว ก็คลิกปุ่ม Close เพื่อออกจาก โปรแกรม WinZip หลังจากนั้น ก็จะได้ไฟล์ต่างๆ ดังตัวอย่าง


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

เตรียมไฟล์เพื่ออัพโหลดเข้าเว็บฝากไฟล์

การหาเงินจากการให้ดาวน์โหลดไฟล์ จะต้องมีที่จัดเก็บไฟล์ก่อน โดยเราจะอัพโหลดไฟล์ไปไว้ในเน็ตซึ่งก็มีผู้ให้บริการ หลายราย โดยไฟล์ที่จะส่งเข้าพื้นที่เว็บไซต์ฝากไฟล์จะรองรับหลายแบบ เช่น avi, pdf, exe, zip ฯลฯ อ่านเพิ่มเติม..