สำหรับไฟล์ต่างๆ ที่เราได้อัพโหลดเข้าไปเก็บไว้ใน OneDrive เราจะสามารถแชร์หรือส่งลิงค์ให้เพื่อนๆ เข้ามาดาวน์โหลดไฟล์ของเราได้ หรือแก้ไขไฟล์ได้เช่นกัน

1. ไฟล์ต่างๆ ที่จะให้เพื่อนเข้ามาดูหรือดาวน์โหลดนั้น หากมีหลายไฟล์ก็จัดการซิพก่อน แล้วจึงอัพโหลดเข้ามาใน OneDrive
2. ไฟล์ใดที่ต้องการส่งลิงค์เพื่อให้เพื่อนเข้ามาดู เข้ามาดาวน์โหลด ให้แตะเลือกไฟล์ก่อน
3. แตะไอคอน แชร์

4. แตะเลือก ดู หรือ แก้ไข การเลือก ดู ก็จะสามารถดูไฟล์ได้อย่างเดียว ส่วนแก้ไข เหมาะสำหรับไฟล์เอกสาร ที่สามารถแก้ไขได้ เช่น ไฟล์ Word, Excel ไฟล์ข้อความ เป็นต้น
5. แตะ ตกลง

6. แตะเลือก Gmail เพื่อส่งลิงค์ให้เพื่อนทางอีเมล์

7. ในช่องถึง ให้แตะ และพิมพ์อีเมล์ของเพื่อนที่เราต้องการส่งไฟล์ไปให้
8. ช่องชื่ออีเมล์ แอพจะตั้งชื่อให้อัตโนมัติ ให้ลบออกแล้วพิมพ์เข้าไปใหม่ เช่น เขาใหญ่ปลายฝนต้นหนาว
9. เสร็จแล้วแตะ ส่ง ด้านบน เพื่อส่งลิงค์ให้เพื่อนเข้ามาดู

10. เราไปดูฝั่งคนรับบ้าง ก่อนอื่นจะต้องเข้าระบบล็อกอินเข้าไปในกล่องจดหมายเพื่อเช็คอีเมล์ จากตัวอย่างจะใช้งานที่ outlook.com ให้ล็อกอินเข้าระบบ พิมพ์อีเมล์ รหัสผ่าน แล้ว ลงชื่อเข้าใช้

11. เมื่อมีใครส่งลิงค์ให้ดาวน์โหลดไฟล์ หากเข้าไปเช็คอีเมล์ ก็จะมีอีเมล์ชื่อ เขาใหญ่ปลายฝนต้นหนาว ดังภาพ ให้แตะที่ชื่ออีเมล์เพื่อเปิดอ่าน

12. ในเนื้อความอีเมล์ ให้แตะลิงค์ เพื่อไปดูไฟล์ ที่มีคนส่งลิงค์จาก OneDrive มาให้เรา

13. จากตัวอย่างจะเป็นการส่งลิงค์ให้ดูไฟล์ภาพ ให้แตะที่ภาพค้างไว้ เพื่อเรียกคำสั่งลัด หากต้องการบันทึกหรือดาวน์โหลดภาพไว้ในเครื่อง ให้แตะคำสั่ง บันทึกภาพ
14. คำสั่งอื่นที่น่าสนใจ ก็จะมี แบ่งปันลิงค์ กรณีีต้องการส่งให้เพื่อนๆ ต่อไป

15. กรณีส่งลิงค์ให้ดาวน์โหลดไฟล์ ซิพ จะแสดงไอคอนไฟล์ดังภาพ ให้แตะที่ไฟล์
16. แตะเลือกดาวน์โหลดด้วยแอพ ES File Explorer และแตะเลือก ทุกครั้ง

17. รอสักพักให้แอพทำการดาวน์โหลดไฟล์จาก OneDrive มาเก็บไ้ว้ในมือถือหรืแท็บเล็ตของเรา เสร็จแล้วให้แตะที่ เปิดแฟ้ม ไปยังโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ที่ได้ดาวน์โหลดมา

18. จากตัวอย่างไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาก็คือ khaoyai-bike-camping.zip ให้แตะไฟล์ค้างไว้ จนปรากฏเครื่องหมายถูก
19. แตะคำสั่ง เพิ่มเติม
20. แตะ แตกไฟล์ไปที่

21. แตะตกลง ซึ่งจะเป็นการแตกไฟล์ไปไว้ในโฟลเดอร์ khaoyai-bike-camping ตามชื่อไฟล์

22. แอพ ES File Explorer จะทำการแตกไฟล์ซิพไปไว้ในโฟลเดอร์ตามชื่อไฟล์ เช่น khaoyai-bike-camping ให้แตะเพื่อเข้าไปข้างใน

23. ตัวอย่างไฟล์ภาพ ที่ได้ซิพรวมกัน ไว้เพื่อให้เพื่อนๆ ดาวน์โหลด ซึ่งหากส่งลิงค์ให้ดาวน์โหลดทีละไฟล์ จะเสียเวลามาก

 

ปกติการส่งภาพหรือวิดีโอ เราจะส่งให้กันทางไลน์ ซึ่งหากเราเก็บไฟล์ภาพไว้ใน OneDrive ก็สามารถเข้าไปเลือกไฟล์เพื่อส่งทาง Line ได้ หากไฟล์นั้นไม่ได้อยู่ในเครื่อง ก็เพียงแต่เลือกไฟล์ใน OneDrive แล้วแชร์ หรือส่งเข้า Line ง่ายๆ แค่นี้เอง

ประโยชน์ของ OneDrive นั้นน่าสนใจมากเลยทีเดียว เพราะปัจจุบันเราใช้มือถือกันมาก เราถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอกันแทบทุกวัน แทนที่จะเก็บไฟล์ไว้ในแฟลชไดรว์ ก็อัพโหลดเข้าไปไว้ใน OneDrive เวลาจะใช้งานก็ล็อกอินเข้า OneDrive เพื่อเข้าไปเลือกไฟล์ จะส่งให้เพื่อนทางอีเมล์ หรือ Line Facebook ก็ทำได้เลย

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :