OneDrive เป็นบริการเก็บไฟล์ไว้ในอินเตอร์เน็ต ก่อนจะนำไฟล์ต่างๆ ไฟล์ภาพ ไฟล์วิดีโอ ไฟล์เอกสาร Word, Excel ไฟล์เพลง ไฟล์ซิพ ไฟล์ Pdf ฯลฯ เราจำเป็นต้องเตรียมไฟล์ในมือถือหรือแท็บเล็ตเพื่อรอการอัพโหลด ควรจัดเก็บให้เป็นระเบียบ หรือกรณีเป็นไฟล์ภาพ ก็จัดการย่อขนาดให้เหมาะสม ก่อนจะทำการอัพโหลด ไปไว้ใน OneDrive

ในมือถือหรือแท็บเล็ต Android นั้น อาจจะมีไฟล์ต่างๆ ไม่กี่ประเภท ที่เรานิยมเก็บไว้ หลักๆ จะเป็นไฟล์ภาพและะวิดีโอ ซึ่งถ่ายไว้ด้วยกล้องดิจิตอลในเครื่อง ในการจัดการไฟล์ในเครื่อง เราจะต้องติดตั้งแอพ ES File Explorer ไม่เช่นนั้นจะไม่มองไม่เห็นไฟล์ต่างๆ เหล่านั้น

ตัวอย่างการเตรียมไฟล์

การจัดการไฟล์ในมือถือหรือแท็บเล็ต Android เพื่อรอการอัพโหลด เราจะใช้แอพ ES File Eplorer เช่น
1. จัดการสร้างโฟลเดอร์รวบรวมไฟล์ไว้ด้วยกัน อย่าง onedrive
2. ในโฟลเดอร์ที่สร้างไว้เก็บไฟล์ ก็จัดการก็อปปี้ไฟล์ที่จะอัพโหลดเข้าไปใน OneDrive ก็อปปี้มารวมกันไว้ก่อน เพื่อจะได้รู้ว่า มีไฟล์อะไรบ้าง จากตัวอย่างจะมีทั้งไฟล์ภาพ ไฟล์ซิพ ไฟล์เพลง
3. กรณีของไฟล์ซิพนั้น หากเราต้องการแบ่งปันไฟล์ให้เพื่อนๆ ซึ่งมีหลายไฟล์ เราก็จัดการซิพเป็นไฟล์เดียว เพื่อนๆ จะได้ไม่เสียเวลาโหลด ทีละไฟล์เป้นต้น ซึ่งแอพ ES File Explorer จะสามารถซิพหรือแตกไฟล์ซิพได้ ไม่ต้อทำผ่านคอมพิวเตอร์

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :