ไฟล์ต่างๆ ที่ได้อัพโหลดไปไว้ใน OneDrive ซึ่งเป็นพื้นที่จัดเก็บไฟล์บนอินเตอร์เน็ต เราสามารถจัดการไฟล์ได้ดังนี้

1. แตะเลือกไฟล์ที่ต้องการก่อน จึงจะแสดงคำสั่งจัดการไฟล์ แตะคัั้งไว้สักพัก จนปรากฏคำสั่ง ต้องการจัดการกับไฟล์มากกว่า 1 ไฟล์ ก็แตะเลือกให้ครบทุุกไฟล์
2. ไอคอนถังขยะ เป็นคำสั่งลบไฟล์นั้นๆ
3. ไอคอนลูกศรชี้ ลงโฟลเดอร์ สำหรับการย้ายไฟล์ จากโฟลเดอร์หนึ่งไปไว้อีกโฟลเดอร์หนึ่ง
4. ไอคอนแชร์ สำหรับการแชร์ไฟล์ ส่งให้เพื่อนทางอีเมล์ ไลน์ facebook ฯลฯ
5. ไอคอนรูปลูกศรชี้ลง คำสั่งดาวน์โหลดไฟล์นั้นๆ ไปเก็บไว้ในมือถือหรือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ของเรา
6. ไอคอนรูปดินสอ เป็นคำสั่งสำหรับเปลี่ยนชื่อไฟล์ที่ได้เลือก

คำสั่งบางอย่าง อย่างการเปลี่ยนชื่อไฟล์ ควรเปลี่ยนชื่อไฟล์ในมือถือหรือแท็บเล็ตให้เรียบร้อย ก่อนอัพโหลดจะง่ายกว่า เพราะสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์พร้อมกันได้หลายไฟล์

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :