บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง withstand withstood withstood ต้านทาน อดทนต่อ กลั้น สกัด ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมตัวอย่างการใช้คำ กริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

withstand หวิดสะแต้นเถ่อะ / withstood หวิทสะตู้ด / withstood หวิทสะตู้ด / ต้านทาน อดทนต่อ กลั้น สกัด

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He withstands the working pressure.
คำอ่าน ฮี หวิทสะแตนสึ เดอะ เวิ้กกิง เพรสเฉ่อะ
คำแปล เขาทนต่อ /He withstands แรงกดดันในการทำงาน /the working pressure

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค These cooking wares withstand the high temperature.
คำอ่าน ดิส คุ้กกิง แวรสึ หวิทสะแตน เดอะ ฮาย เท้มเปอเจ่อะ
คำแปล อุปกรณ์ทำอาหารเหล่านี้ /These cooking wares ทนอุณหภูมิสูง /withstand the high temperature

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค I can withstand the rigors of life.
คำอ่าน ไอ แคน หวิทสะแตน เดอ ริ้กเกอสึ ออฟ ไล้ฝึ
คำแปล ฉันสามารถทน I can withstand ต่อความยากลำบากของชีวิต the rigors of life

 

ประโยค This buildings withstand hurricanes.
คำอ่าน ดิส บิ๊ลดิง หวิดสะแตนสึ เฮ้อริ้เคนสึ
คำแปล อาคารหลังนี้ทนต่อ /This building withstands พายุเฮอริเคน /hurricanes

 

ประโยค This color withstands sun and rain.
คำอ่าน ดิส คั้ลเหล่อ หวิทสะแตนสึ ซัน แอน เรน
คำแปล สีนี้ทน /This color withstands แสงแดดและฝน / sun and rain

 

ประโยค He withstand her for years.
คำอ่าน ฮี หวิทสะแตน เฮอ ฟอร เยียรสึ
คำแปล เขาทนเธอ/He withstand her ได้หลายปี /for years

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He withstood her for years.
คำอ่าน ฮี หวิทสะตู้ด เฮอ ฟอร เยียรสึ
คำแปล เขาทนเธอ/He withstood her ได้หลายปี /for years

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has withstood her for years.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส หวิทสะตู้ด เฮอ ฟอร เยียรสึ
คำแปล เขาได้ทนเธอ/He has withstood her มาหลายปีแล้ว /for years

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have withstood the hard work.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ วิทสะตู้ด เดอะ ฮาด เวิ่กขึ
คำแปล พวกเขาได้อดทน /They have withstood ต่องานหนักแล้ว /the hard work ได้อดทนต่อการทำงานอย่างหนักแล้ว

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is withstanding her bad habits.
คำอ่าน ฮี อิส หวิทสะแต๊นดิง เฮอ แบด แฮ้บบิตสึ
คำแปล เขากำลังอดทน /He is withstanding ต่อพฤติกรรมแย่ๆ ของเธอ /her bad habits

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will withstand her bad habits.
คำอ่าน ฮี วิล หวิทสะแต๊น เฮอ แบด แฮ้บบิตสึ
คำแปล เขาจะอดทน /He will withstand ต่อพฤติกรรมแย่ๆ ของเธอ /her bad habits

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

resist / รีซี่สสะถึ / ต้านทาน
distill /ดิ๊สสะติล / สกัด