บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง withhold withheld withheld ถือไว้ ระงับ ไม่อนุมัติ ปกปิด ไม่ยอมให้ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำ แปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมตัวอย่างการใช้ คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

Withhold วิดโฮลถึ/ withheld วิดเฮลถึ / withheld วิดเฮลถึ / ถือไว้ ระงับ ไม่อนุมัติ ปกปิด ไม่ยอมให้

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He withholds the truth.
คำอ่าน ฮี วิ้ดโอลสึ เดอะ ทรู่ท
คำแปล เขาปกปิด /He withholds ความจริง /the truth

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They withhold the evidence.
คำอ่าน เด วิ้ดโฮลถึ ดิ เอฟวิเดน
คำแปล พวกเขาปกปิด / They withhold หลักฐาน /the evidence

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค He withholds the information from customers.
คำอ่าน ฮี วิ้ดโฮลสึ ดิ อินฟ้อม เมชัน ฟรอม คั้สสะโตเมอสึ
คำแปล เขาไม่ยอมให้ข้อมูล /He withholds the information ลูกค้า / from customers ระงับ หรือปกปิดข้อมูลไว้

 

ประโยค He withholds money from customers.
คำอ่าน ฮี วิ้ดโฮลสึ มั้นหนิ ฟรอม คั้สสะโตเมอสึ
คำแปล เขาระงับเงิน /He withholds money จากลูกค้า /from customers หรือหักเงินจากลูกค้า

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค They withheld the evidence.
คำอ่าน เด วิ้ดเฮลถึ ดิ เอฟวิเดน
คำแปล พวกเขาปกปิด / They withheld หลักฐาน /the evidence

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has withheld the truth.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส วิ้ดเฮลถึ เดอะ ทรู่ท
คำแปล เขาได้ปกปิด /He has withheld ความจริงแล้ว /the truth

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have withheld the evidence.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ วิ้ดเฮลถึ ดิ เอฟวิเดน
คำแปล พวกเขาได้ปกปิด / They have withheld หลักฐานแล้ว /the evidence

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is withholding money from customers.
คำอ่าน ฮี อิส วิ้ดโฮลดิง มั้นหนิ ฟรอม คั้สสะโตเมอสึ
คำแปล เขากำลังระงับเงิน /He is withholding money จากลูกค้า /from customers หรือกำลังหักเงินจากลูกค้า

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will withhold the truth.
คำอ่าน ฮี วิล วิ้ดโอลถึ เดอะ ทรู่ท
คำแปล เขาจะปกปิด หรือเก็บ (เป็นความลับ) /He will withhold ความจริง /the truth

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

settle /เซ็ตเดิล / ระงับ