บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง remake remade remade ทำใหม่ สร้างใหม่ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้ เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

remake รีเม้ก / remade รีเม้ด / remade รีเม้ด / ทำใหม่ สร้างใหม่ ตกแต่งใหม่

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He remakes his photography.
คำอ่าน ฮี รีเม้กสึ ฮิส โฟโทกราฟฟี่
คำแปล เขาตกแต่งภาพถ่ายใหม่ หรือเขาทำภาพถ่ายใหม่ ประธานเอกพจน์ He, She, It กริยาเติม s remakes

 

ประโยค They remake the tables.
คำอ่าน เด รีเม้กสึ เดอะ เทเบิ้ลสึ
คำแปล พวกเขาทำ / They remake โต๊ะ/the tables ใหม่ ประธานพหูพจน์ They, You, I, We หรือคำนามเติม S กริยาไม่ต้องเติม s remake

 

ประโยค This film remakes in Thai language.
คำอ่าน ดิส ฟิล์ม รีเม้กสึ อิน ไทย แลงกะเหวดเจ่อะ
คำแปล หนังเรื่องนี้ทำใหม่ /This film remakes ในเวอร์ชันภาษาไทย /in Thai language

 

ประโยค She remakes up her face.
คำอ่าน ชี รีเม้กสึ อั้พ เฮอ เฟส
คำแปล หล่อนแต่ง /She remakes up หน้า /her face ใหม่

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค They remade the tables.
คำอ่าน เด รีเม้ด เดอะ เทเบิ้ลสึ
คำแปล พวกเขาทำ / They remade โต๊ะ/the tables ใหม่ พูดถึงเหตุการณ์ในอดีตกริยาใช้ช่องที่ 2

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค They had remade the tables already.
คำอ่าน เด แฮ่ด รีเม้กสึ เดอะ เทเบิ้ลสึ ออลเร้ดดิ
คำแปล พวกเขาได้ทำ /They had remade โต๊ะ/the tables ใหม่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว /already

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค They are remaking the tables.
คำอ่าน เด อาร รีเม้กกิง เดอะ เทเบิ้ลสึ
คำแปล พวกเขาทำ / They are remaking โต๊ะ/the tables ใหม่

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค They will remake the tables tomorrow.
คำอ่าน เด วิล รีเม้ก เดอะ เทเบิ้ลสึ ทูโมโร
คำแปล พวกเขาจะทำ / They will remake โต๊ะ /the tables ใหม่ พรุ่งนี้ /tomorrow

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์

ประโยค These movies are the remake of the films 10 years ago.
คำอ่าน ดิส มูฟวี่สึ อาร เดอะ รีเม้ก ออฟ เดอะ ฟิลสึ เทน เยียสะ โก
คำแปล หนังเหล่านี้ /These movies เป็นหนังที่นำมาสร้างใหม่ หรือเป็นการสร้างใหม่ /are the remake จากหนังเมื่อ 10 กว่าปีก่อน /the films 10 years ago ในที่นี้ remake ทำหน้าที่เป็นคำนาม แปลว่า การสร้างใหม่ การทำใหม่

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

make / เม้ก / ทำ