บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง repay repaid repaid ชำระคืน จ่ายเงินคืน คืนเงิน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะ มีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

repay รีเพ / repaid รีเพด / repaid รีเพด /ชำระคืน จ่ายเงินคืน คืนเงิน ตอบแทน ชดใช้

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He repays my debt. He repays me the money.
คำอ่าน ฮี รีเพสึ มาย เด้บถึ. ฮี รีเพสึ มี เดอะ มันหนิ
คำแปล เขาจ่ายหนี้คืนให้ฉัน / He repays . เขาคืน/He repays เงิน/ the money ให้ฉัน/ me สำนวนจะไม่เหมือนภาษาไทยของเรา ถ้าแปล ตรงตัวจะ งง!! เช่น

He repays/เขาจ่ายคืน me /ฉัน the money/เงิน แปลแบบนี้จะลง เป็นสำนวนต้องจำว่าใช้แบบไหน ประธาน เอกพจน์ He, She, It กริยาจะต้องเติม s เป็น repays

 

ประโยค They repay the loans on time.
คำอ่าน เด รีเพ เดอะ โลนสึ ออน ทาม
คำแปล พวกเขาชำระ/They repay เงินกู้คืน /the loans ตรงเวลา /on time ประธานพหูพจน์ They, You, I, We กริยาไม่เติม s repay

 

ประโยค He repays the kindness of his friends by helping them.
คำอ่าน ฮี รีเพสึ เดอะ คายเนสสึ ออฟ ฮิส เฟรนสึ บาย เฮลปิง เด็ม
คำแปล เขาตอบแทน /He repays ความมีน้ำใจของเพื่อนๆ /the kindness ด้วยการช่วยเหลือพวกเขา /by helping them

 

ประโยค They repay the house mortgage today.
คำอ่าน เด รีเพ เดอะ เฮ้าสะ ม้อทเกดเจอะ ทูเด
คำแปล พวกเขาชำระคืนเงิน /They repay จำนองบ้าน /the house mortgage วันนี้/ today

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค They repaid the loans yesterday.
คำอ่าน เด รีเหพดดึ เดอะ โลนสึ เยสสะเตอเด
คำแปล พวกเขาชำระ/They repaid เงินกู้คืน /the loans เมื่อวานนี้ / yesterday

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค They had repaid the loans already.
คำอ่าน เด แฮ่ด รีเหพดดึ เดอะ โลนสึ ออลเร้ดดิ
คำแปล พวกเขาชำระ/They had repaid เงินกู้คืน /the loans เรียบร้อยแล้ว / already

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค They are repaying the loans.
คำอ่าน เด อาร รีเพอิง เดอะ โลนสึ ออน ทาม
คำแปล พวกเขากำลังจ่ายคืน/They are repaying เงินกู้ /the loans ตอนนี้กำลังจ่ายเงินกู้คืน กำลังทยอยจ่าย แต่ยังจ่ายไม่หมด หรืออาจจะ ใช้ในอีกความหมาย พวกเขากำลังชดใช้

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will repay the money tomorrow.
คำอ่าน ฮี วิล รีเฟ เดอะ มอนหริ ทูโมโร
คำแปล เขาจะคืน/He will repay เงิน /the money พรุ่งนี้ /tomorrow

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์

ประโยค Repaying debt on time makes you have a good credit.
คำอ่าน รีเพอิง เด้บถึ ออน ทาม เม้กสึ ยู แฮ้ฟ อะ กู้ด เครดิต
คำแปล การจ่ายหนี้ตรงเวลา /Repaying debt on time ทำให้คุณ /make you มีเครดิตที่ดี /have a good credit คำว่า Repaying ทำหน้าที่ เป็นคำนาม แปลว่า การชำระเงินคืน

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

pay /เพ /จ่าย