บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง reread reread reread อ่านอีกรอบ อ่านซ้ำ อ่านใหม่ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้ จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

reread รีรีด / reread รีเร่ด / reread รีเร่ด / อ่านอีกรอบ อ่านซ้ำ อ่านใหม่

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He rereads the letter from her many times.
คำอ่าน ฮี รีรีดสึ เดอะ เล้ดเทอ ฟรอม เฮอ แมนหนิ ทามสึ
คำแปล เขาอ่านซ้ำ/He rereads จดหมายจากหล่อน /the letter from her อยู่หลายครั้ง/many times ประธานเอกพจน์ He, She, It กริยา เติม s rereads

 

ประโยค They reread the warning.
คำอ่าน เด รีรี่ด เดอะ เวินนิง
คำแปล พวกเขาอ่าน /They reread คำเตือน /the warning อีกครั้ง ประธานพหูพจน์ They, You, I, We กริยาไม่เปลี่ยนรูป

 

ประโยค He rereads the sale reports carefully.
คำอ่าน ฮี รีรีดสึ เดอะ เซล รีพ่อดสึ แคฟูลหลิ
คำแปล เขาอ่าน / He rereads รายงานการขาย /the sale reports อีกครั้ง อย่างรอบคอบ carefully

 

ประโยค She rereads the lessons to test tomorrow.
คำอ่าน ชี รีรีดสึ เดอะ เล้สซันสึ ทู เทส ทูโมโร
คำแปล เธออ่าน /She rereads บทเรียน / the lessons ซ้ำอีกครั้ง เพื่อทดสอบ/ to test ในวันพรุ่งนี้ /tomorrow

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He reread the letter from her many times.
คำอ่าน ฮี รีรีด เดอะ เล้ดเทอ ฟรอม เฮอ แมนหนิ ทามสึ
คำแปล เขาอ่านซ้ำ/He reread จดหมายจากหล่อน /the letter from her อยู่หลายครั้ง/many times การพูดถึงเรื่องในอดีต กริยา จะไม่เติม s กรณีไม่เปลี่ยนรูป เช่น He reread

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He had reread the letter from her many times.
คำอ่าน ฮี แฮ่ด รีรีด เดอะ เล้ดเทอ ฟรอม เฮอ แมนหนิ ทามสึ
คำแปล เขาได้อ่านซ้ำ/He had reread จดหมายจากหล่อน /the letter from her อยู่หลายครั้ง/many times

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is rereading the instruction.
คำอ่าน ฮี อิส รีรีดดิง ดิ อินสะตรั๊กชัน
คำแปล เขากำลังอ่านซ้ำ/He is rereading คำแนะนำ (การใช้งานหรือคู่มือ) /the instruction เขากำลังอ่านอยู่หลายครั้ง เพื่อศึกษาเนื้อหา ในคู่มือ เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการใช้งาน หรือทำตามคำแนะนำ

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will reread the instruction tomorrow.
คำอ่าน ฮี วิล รีรีด ดิ อินสะตรั๊กชัน ทูโมโร
คำแปล เขาจะอ่านซ้ำ/He will reread คำแนะนำ (การใช้งานหรือคู่มือใช้งาน) /the instruction พรุ่งนี้ / tomorrow วันนี้เขาไม่ว่าง จะอ่าน ซ้ำอีกครั้ง พรุ่งนี้

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

read /รี้ด /อ่าน