สำหรับปกหนังสือได้เตรียมทั้งไฟล์แม่แบบและไฟล์ภาพปกตัวอย่างไว้แล้ว จะแยกการทำงานเป็นสองส่วนคือ ออกแบบปก และนำไฟล์ปกหนังสือไปใช้งานอีกที

 

การออกแบบปกหนังสือด้วยโปรแกรมแต่งภาพ

1. แก้ไขภาพไฟล์ปกหนังสือด้วยโปรแกรม PhotoScape หรือโปรแกรมแต่งภาพตัวอื่นตามแต่ความถนัด ตัวอย่างการเปิดไฟล์ด้วย PhotoScape ให้ชี้เมาส์ที่ไฟล์แล้วคลิกขวาเรียกคำสั่งลัด
2. คลิกคำสั่ง Open with>>PhotoScape


3. ไฟล์ภาพปกตัวอย่างที่ได้เปิดขึ้นมาจะเป็นหน้าว่างๆ ไม่มีอะไร จะต้องออกแบบเอง


4. ตัวอย่างการทำภาพปก ออกแบบได้ตามใจชอบ จากนั้นคลิกเลือกคำสั่ง รวม ภาพและวัตถุ เข้าด้วยกัน
5. คลิกเลือก รวม ภาพและวัตถุ ในบริเวณที่เลือก
6. จากนั้น คลิกปุ่ม บันทึก เพื่อนำภาพปกไปใช้งาน

 

การนำปกหนังสือไปใช้งานใน Word

1. เปิดไฟล์ปกหนังสือ 01ปกหนังสือ.docx เป็นไฟล์ที่สร้างด้วย Word 2010


2. เมื่อเข้าโปรแกรม Word แล้ว ให้ลบภาพตัวอย่างออกไปก่อน คลิกที่ภาพ แล้วกดปุ่ม Delete
3. คลิก Insert>>Picture ตามลำดับ
4. คลิกเลือกไฟล์ภาพปกที่ออกแบบไว้ แล้วคลิกปุ่ม Insert เพื่อนำภาพปกเข้ามา


5. ภาพปกที่นำเข้ามานั้น ให้วางภาพไว้ใต้ข้อความ คลิกขวาที่ภาพ คลิกคำสั่ง Wrap Text>>Behind Text


6. ลากย้ายภาพไปไว้ทางมุมบนซ้าย
7. ขยายขนาดภาพปก ให้เต็มหน้ากระดาษ ดังภาพตัวอย่าง เป็นอันเสร็จสิ้นการทำปกหนังสือ


8. สร้างไฟล์ PDF โดยคลิก File >> Save & Send >> Create PDF / XPS Document >> Create PDF / XPS


9. คลิกและพิมพ์ชื่อไฟล์แล้วคลิก Publish เพื่อสร้างไฟล์ PDF ปกหนังสือ

 

การทำหน้าข้อมูลหนังสือ

หน้านี้จะเป็นหน้ารองจากปกหน้าของหนังสือ จะเป็นหน้าที่มีข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือ รายละเอียดลิขสิทธิ์ ผู้จัดทำ
1. ตัวอย่างหน้าข้อมูลหนังสือ กรณีทำหนังสือจริงๆ จะเป็นหน้านี้


2. การทำหน้าข้อมูลหนังสือให้เปิดไฟล์ 02ข้อมูลหนังสือ.docx เพื่อแก้ไขใน Word


3. ตัวอย่างข้อมูลตัวอย่าง สิ่งที่จะต้องทำก็คือ การแก้ไข ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือ ชื่อผู้เขียน นามสกุล ชื่อสำนักพิมพ์


4. ตัวอย่างข้อมูลที่ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว พร้อมนำไปใช้งาน


5. สร้างไฟล์ PDF โดยคลิก File >> Save & Send >> Create PDF / XPS Document >> Create PDF / XPS


6. คลิกและพิมพ์ชื่อไฟล์แล้วคลิก Publish เพื่อสร้างไฟล์ PDF หน้าข้อมูลหนังสือ