หน้านี้จะเป็นหน้าหน้าคำนำของหนังสือ การทำหนังสือเพื่อแจกฟรี ไม่จำเป็นต้องทำส่วนนี้ก็ได้ แต่หากทำหนังสือส่งขายตามเว็บไซต์ต่างๆ จำเป็นต้องทำ เป็นองค์ประกอบมาตรฐานของหนังสือ

 

วิธีทำหน้าคำนำ
1. การทำหน้าข้อมูลหนังสือให้เปิดไฟล์ 03คำนำ.docx เพื่อแก้ไขใน Word


2. เมื่อเปิดไฟล์ขึ้นมาใน Word แล้วให้เริ่มต้นพิมพ์ข้อความลงไป โดยลบข้อความ เริ่มต้นพิมพ์คำนำตรงนี้… แล้วจึงเริ่มพิมพ์คำนำ


3. ตัวอย่างหน้า คำนำ ที่ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว พร้อมนำไปใช้งาน


4. สร้างไฟล์ PDF โดยคลิก File >> Save & Send >> Create PDF / XPS Document >> Create PDF / XPS


6. คลิกและพิมพ์ชื่อไฟล์แล้วคลิก Publish เพื่อสร้างไฟล์ PDF หน้าข้อมูลหนังสือ