ในไฟล์แม่แบบสำหรับทำหนังสือนั้นจะมีไฟล์ต่างๆ ซึ่งเหมาะสำหรับการทำหนังสือหรือ eBook เมื่อดาวน์โหลดมาแล้วจะได้ไฟล์ซิพ book-ebookeasy.zip ให้แตกไฟล์ซิพก็จะได้ไฟล์ต่างๆ ดังนี้

 

1. 01ปกหนังสือ.docx เป็นไฟล์แม่แบบสำหรับทำปกหนังสือขนาด A5 หรือพ็อกเก็ตบุ๊ค
2. 02ข้อมูลหนังสือ.docx เป็นไฟล์แม่แบบสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือ สำหรับทำหนังสือขนาด A5 หรือพ็อกเก็ตบุ๊ค
3. 03คำนำ.docx เป็นไฟล์แม่แบบสำหรับทำคำนำ สำหรับทำหนังสือขนาด A5 หรือพ็อกเก็ตบุ๊ค
4. 04สารบัญ-4.docx เป็นไฟล์แม่แบบสำหรับทำสารบัญ สำหรับทำหนังสือขนาด A5 หรือพ็อกเก็ตบุ๊ค
5. 05chapter01.docx เป็นไฟล์แม่แบบสำหรับทำเนื้อหาในแต่ละบท สำหรับทำหนังสือขนาด A5 หรือพ็อกเก็ตบุ๊ค
6. a5-cover.jpg ไฟล์ภาพปกตัวอย่าง สำหรับนำไปทำปก สำหรับทำหนังสือขนาด A5 หรือพ็อกเก็ตบุ๊ค
7. siamebooklogo.jpg ไฟล์ภาพโลโก้ตัวอย่าง
8. วิธีใช้งานให้นำไปไปเปิดใช้งาน พิมพ์ข้อความรายละเอียดหนังสือลงไปได้ทันที

 

การนำไฟล์เทมเพลทสำหรับทำหนังสือไปใช้งาน

ไฟล์เทมเพลทที่ได้ออกแบบไว้ จะเหมาะสำหรับการทำหนังสือขนาด A5 ซึ่งเป็นขนาดเหมาะสำหรับการทำ eBook หน้ากระดาษไม่ใหญ่มาก
1. การนำไฟล์เทมเพลทไปใช้งานนั้น ให้เปิดไฟล์ต่างๆ ขึ้นมาแก้ไขได้เลย ตามลำดับดังนี้
- 01ปกหนังสือ.docx เริ่มจากการออกแบบปกหนังสือก่อน
- 02ข้อมูลหนังสือ.docx ตามด้วยข้อมูลหนังสือ
- 03คำนำ.docx พิมพ์คำนำของหนังสือ
- 05chapter01.docx พิมพ์เนื้อหาแต่ละบทของหนังสือ
- 04สารบัญ-4.docx สร้างสารบัญเป็นลำดับสุดท้าย