การทำหนังสือหรือ eBook จะมีโปรแกรมที่จะต้องดาวน์โหลดมาติดตั้งหลายตัว ดาวน์โหลดมาแล้วให้ติดตั้งไปตามลำดับ ดังนี้

 

1. ไฟล์ dotNetFx40_Client_x86_x64.exe
ดาวน์โหลดได้ที่ https://sourceforge.net/projects/arduinovblab/files/Installer/Dependancies/DotNetFX40Client/

 

2. ไฟล์ gs901w32.exe
ดาวน์โหลดได้ที่ https://sourceforge.net/projects/ghostscript/files/GPL%20Ghostscript/9.01/ เลือกแบบ 64 bit หรือ 32 bit ให้ตรงกับเสป็คเครื่อง

 

3. โปรแกรม PDFill FREE PDF Tools
โปรแกรมนี้ไว้จัดการกับไฟล์แบบ PDF ซึ่งก็คือ eBook นั่นเอง ไว้สร้างเอกสาร PDF ดาวน์โหลดได้ที่
http://www.pdfill.com/download.html

 

4. โปรแกรม PhotoScape
ดาวน์โหลดได้ที่ http://photoscape.me/ หรือโปรแกรมแต่งภาพอื่นๆ เอาไว้แต่งภาพที่ได้สร้างขึ้นมาจากไฟล์เอกสาร หรือลดขนาด ไฟล์ภาพให้เล็กลง

 

5. โปรแกรม PDF-Viewer
โปรแกรมนี้เอาไว้ดูผลงานไฟล์ pdf หรือดู eBook ที่ได้สร้างขึ้นมา และแปลงไฟล์ PDF เป็นไฟล์ภาพ JPG เพื่อนำเนื้อหาบางส่วนไปโป รโมต ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-viewer

 

6. โปรแกรมจับภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์
โปรแกรมจับภาพหน้าจอโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Greenshot เพื่อทำ eBook หรือหนังสือสอนใช้งานคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมต่างๆ ดาวน์โหลดได้ที่ http://getgreenshot.org/

 

7. โปรแกรมพิมพ์เอกสาร
ในหนังสือเล่มนี้จะเน้นสอนใช้งาน Word 2010 หรือรุ่นอื่นก็ได้ ใช้งานได้เหมือนกัน หน้าตาโปรแกรมต่างกันเล็กน้อย