book-ebookeasy เป็นไฟล์แม่แบบสำหรับทำหนังสือหรือ eBook ที่ผู้เขียนได้ออกแบบสำหรับใช้ทำหนังสือหรือ eBook หรือ รายงานก็ได้เช่นกัน โดยเฉพาะการนำไปดัดแปลง ปรับแต่งทำหนังสือหรือ eBook จึงค่อนข้างง่าย ดังนี้

 

1. ในไฟล์แม่แบบได้ตั้งค่าขนาดกระดาษ กั้นหน้ากระดาษ ขนาดตัวหนังสือ สไตล์ สร้าง Footer และส่วนประกอบอื่นๆ ที่จำเป็น สำหรับการสร้าง eBook ไว้เรียบร้อยแล้ว


2. การเริ่มต้นสร้าง eBook ก็เพียงแค่พิมพ์เนื้อหาของหนังสือที่ต้องการ พิมพ์ลงไปก่อน ยังไม่ต้องปรับแต่งหัวข้อ


3. จากนั้นก็เรียกใช้งานสไตล์ต่างๆ เพื่อตกแต่งข้อความให้สวยงามเช่น ใช้สไตล์ Heading 1, 2 หรือ 3 เป็นต้น
4. อาจจะแทรกภาพประกอบ ในเนื้อหาแต่ละหน้า กรณีเป็นหนังสือที่มีภาพประกอบ
5. เสร็จแล้ว ก็จัดการบันทึกเป็นไฟล์ PDF พร้อมนำไปใช้งานได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่าย จ่ายแจก หรือให้ฟรีก็ตาม

 

การสร้าง eBook ด้วยไฟล์แม่แบบสำเร็จรูปหรือ book-ebookeasy จะช่วยให้การทำหนังสือหรือ eBook สะดวกและเร็วมากขึ้น เพราะไม่ต้องทำอะไรมากนั่นเอง เนื่องจากการตั้งค่าต่างๆ ได้ถูกปรับแต่งไว้หมดแล้ว

 

ดาวน์โหลดไฟล์เทมเพลทและโปรแกรมสำหรับทำหนังสือหรือ eBook

ดาวน์โหลดไฟล์เทมเพลทสำหรับทำ eBook ด้วย Word
1. ไฟล์เทมเพลท book-ebookeasy และไฟล์ตัวอย่าง ดาวน์โหลดได้ที่ siamebook.com คลิกที่ ดาวน์โหลด แล้วค้นหาไฟล์ตัวอย่าง เพื่อดาวน์โหลด ซึ่งเมื่อดาวน์โหลดมาแล้วจะได้ไฟล์ชื่อ book-ebookeasy2017.zip ให้แตกไฟล์ซิพ ก็จะได้ไฟล์แม่แบบที่สร้างด้วย Word พร้อมนำไปใช้งานได้ทันที