บทความอธิบายการใช้งานคีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์ช่วยในการพิมพ์เอกสารในโปรแกรม Word 2010 การใช้งานคีย์บอร์ดเป็นพื้นฐานสำคัญในการใช้งานคอมพิวเตอร์ เพราะการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ จะมีสองแบบ อ่านๆ และพิมพ์ๆ เป็นกิจกรรมที่ทำมากกว่าการทำอย่างอื่น ปุ่มต่างๆ บนแป้นพิมพ์ การใช้งานแป้นพิมพ์เบื้องต้น จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องรู้ โดยเฉพาะการพิมพ์งานต้องรู้หน้าที่การใช้งาน ปุ่มต่างๆ บนแป้นพิมพ์เป็นอย่างดี

 

ปุ่มต่างๆ บนแป้นพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์เอกสารใน Word 2010
1. ปุ่ม Alt (อัลเทอเนท)สำหรับเลือกคำสั่งจากริบบอน กรณีเมาส์ใช้งานไม่ได้
2. ปุ่ม Arrow (แอร์โร่) สำหรับเลื่อนไปยังบรรทัดหรือไปยังข้อความที่ต้องการ มี 4 แบบ เลื่อนไปทางซ้าย ทางขวา ขึ้นบนและลงล่าง
3. ปุ่ม Enter (เอ็นเทอร์) สำหรับการตัดข้อความลงบรรทัดใหม่
4. ปุ่ม Backspace (แบ็คเสปซ) ใช้ลบคำหรือข้อความหน้าตัวเคอร์เซอร์ ดึงบรรทัดที่ถูกตัดลงด้านล่าง โดยการกดปุ่ม Enter ให้กลับขึ้นไปข้างบนเหมือนเดิม
5. ปุ่ม Delete (ดีลีท) สำหรับการลบบรรทัดว่างๆ หรือลบคำ
6. ปุ่ม Space Bar (เสปซบาร์) เป็นปุ่มสำหรับวรรคเพื่อให้ประโยคหรือคำอยู่ห่างกัน
7. ปุ่ม Tab (แท็ป) สำหรับวรรคเวลาพิมพ์ ลักษณะการวรรคจะวรรคเป็นระยะๆ ตามที่เรากำหนดแท็ป
8. ปุ่ม Home และปุ่ม End เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังต้น (Home) หรือท้ายบรรทัด (End)
9. ปุ่ม Shift (ชิฟท์) ช่วยในการพิมพ์ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในภาษาอังกฤษ หรือพิมพ์ตัวอักขระที่อยู่ตำแหน่งบนในปุ่มบนคีย์บอร์ด เช่น ณ ถ้ากดปุ่มตามปกติ จะเป็นการพิมพ์ ร
10. ส่วน Caps Lock (แค็บส์ล็อก) คล้ายๆ กันกับปุ่ม Shift เพียงแต่ว่าปุ่มบนแป้นพิมพ์จะค้างไว้ตลอดเวลา
11. ปุ่ม Grave Accent เป็นปุ่มสำหรับการเปลี่ยนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ กรณีที่ต้องการป้อนข้อความภาษาไทยก็ต้องเลือกภาษาไทยที่แป้นพิมพ์ก่อน
12. ปุ่ม Page Up, Page Down (เพจอัพ เพจดาวน์) เลื่อนดูข้อมูล กรณีเอกสารที่พิมพ์มีหลายหน้า


ศึกษาการใช้แป้นพิมพ์เพิ่มเติมได้จากบทความ ปุ่มต่างๆ บนแป้นพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรม Word

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :

 

แชร์บทความนี้ :