ลักษณะของแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊ค ค่อนข้างแออัดยัดเยียด หนึ่งคีย์อาจถูกกำหนดไว้มากกว่า หนึ่งหน้าที่ ใช้งานได้หลายอย่าง ผู้เคยใช้แป้นพิมพ์ของเครื่องพีซีมาก่อน พอมาใช้คีย์บอร์ดของโน้ต บุ๊ค ก็จะรู้สึกอึดอัด เคลื่อนนิ้วลำบาก


ลักษณะของแป้นพิมพ์อาจแยกเป็นส่วนๆ ดังนี้


คีย์อักขระสำหรับพิมพ์ข้อความ
เป็นคีย์สำหรับพิมพ์ข้อความภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สัญลักษณ์ต่างๆ ในการสลับภาษาก็กด ปุ่ม Tube ตัวหนอน ใต้ปุ่ม ESC

 

 

คีย์ตัวเลขสำหรับโน้ตบุ๊ค
เป็นคีย์สำหรับพิมพ์ตัวเลข มี 2 ส่วน ส่วนแรกด้านบนแถวเดียว จะพิมพ์ได้ก็ต่อเมื่อกำหนด แป้นพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ส่วนที่ 2 เป็นคีย์ที่ย่อส่วนจากคีย์บอร์ด แบบเครื่องพีซี ก็ยังใช้งานยากอยู่ ดี เวลาพิมพ์ต้องกดปุ่ม Fn ค้างไว้แล้วกดปุ่มตัวเลขเหล่านี้

 

 

คีย์พิเศษ
เป็นคีย์สำหรับการใช้งานพิเศษ เช่น คีย์ F1-F12 คีย์ Fn คีย์รูปโลโก้ Windows
คีย์ F1-F12 แต่ละโปรแกรมจะกำหนดการทำงานไว้ต่างกัน แต่ F1 มักจะถูกกำหนดเป็นค่า มาตรฐานสำหรับการเรียกใช้ Help หรือคู่มือใช้งานโปรแกรมนั้นๆ
คีย์ Fn จะใช้คู่กับคีย์ต่างๆ สังเกตที่สีของตัวหนังสือที่พิมพ์ไว้บนคีย์แต่ละตัว ตัวใดที่มีสี เหมือนกัน ถ้าจะเรียกใช้งานก็กดคีย์ Fn ค้างไว้ แล้วกดคีย์นั้นๆ จากนั้นจึง ปล่อยทั้งสองคีย์พร้อมกัน
คีย์โลโก้ Windows ใช้การกดค้างไว้ แล้วกดคีย์อื่นๆ เช่น + E จะเปิดโปรแกรม Windows Explorer

 

 

คีย์ Fn
เป็นคีย์ฟังชันพิเศษ ใช้คู่กับคีย์ต่างๆ เช่น
Fn + F5 สลับหน้าจอการแสดงผล กรณีที่ต่อพ่วงจากโน้ตบุ๊คกับจอคอมพิวเตอร์ แต่โน้ตบุ๊ค เครื่องนั้นๆ ต้องรองรับการใช้กับจอได้มากกว่าหนึ่งตัว
Fn + F6 ปิดหน้าจอเพื่อประหยัดพลังงานเหมาะสำหรับการฟังเพลงอย่างเดียว
แต่การกดคีย์ Fn ในโน้ตบุ๊คแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกัน ให้ดูที่คู่มือใช้งานโน้ตบุ๊คนั้นๆ
ตัวอย่าง
เพิ่มความดังของลำโพง

ลดความดังของลำโพง

ปิด/เปิดเสียงของลำโพง

เพิ่มความสว่างของจอภาพ

ลดความสว่างของจอภาพ

 

 

คีย์อื่นๆ
คีย์อื่นๆ บนคีย์บอร์ด ก็มีหน้าที่ต่างกันไปเช่น
Del ลบ... ออกไปจากเครื่อง เช่นลบข้อความ ลบไอคอน ลบไฟล์ ลบโปรแกรม ฯลฯ
Delete หน้าที่คล้ายปุ่ม Del
Home เลื่อนเคอร์เซอร์ไปต้นบรรทัด หรือเลื่อนไปยังข้อมูลแรกสุด
End เลื่อนเคอร์เซอร์ไปท้ายบรรทัด หรือเลื่อนไปยังข้อมูลสุดท้าย
PageUp เลื่อนหน้าย้อนกลับไปหนึ่งหน้ากระดาษ หรือเลื่อนไปยังข้อมูลตัวแรก
PageDown เลื่อนไปยังหน้าถัดไป หรือเลื่อนไปยังข้อมูลสุดท้าย
Insert แทรกข้อมูล วัตถุ ไฟล์เข้ามาในตำแหน่งที่ได้เลือก แต่ต้องก็อปปี้ข้อมูลนั้นๆ ไว้ก่อน ด้วยคำสั่ง Edit>>Copy
Printscreen จับภาพหน้าจอที่ปรากฏในขณะนั้น เก็บไว้ในหน่วยความจำ ถ้าต้องการนำภาพ หน้าจอนั้นๆ ไปใช้งาน ก็เข้าโปรแกรม Paint แล้วคลิกเมนู Edit>>Paste
Shift ถ้าต้องการพิมพ์ตัวอักขระ ที่อยู่ด้านบนในปุ่มต่างๆ บนคีย์บอร์ด ก็กดปุ่ม Shift ค้าง ไว้แล้วกดปุ่มอักขระที่ต้องการ
Alt เป็นปุ่มใช้เลือกคำสั่ง กดปุ่ม Alt ค้างไว้แล้วกดปุ่มใดๆ เช่น ปุ่มลูกศร เพื่อเรียกคำสั่ง ในขณะที่อยู่ในหน้าจอโปรแกรมใดๆ หรืออาจถูกกำหนดให้ใช้งานควบคู่กับ การกดปุ่มใดๆ เช่น Alt + F เพื่อเรียกคำสั่งในเมนู File
Ctrl ลักษณะการใช้งานจะคล้ายๆ กับปุ่ม Alt
Arrow เป็นปุ่มลูกศร กดเพื่อเลื่อนไปยังข้อความในบรรทัดใดๆ หรือไปยังไอคอนใดๆ
Caplock กดเพื่อล็อกปุ่มบนแป้นพิมพ์ให้พิมพ์ได้เฉพาะตัวอักขระที่อยู่ด้านบน เช่น จาก ด ก็เป็นสระ โอ หรือ f ตัวพิมพ์เล็ก ก็เป็น F ตัวพิมพ์ใหญ่
Tab การกดปุ่มนี้จะเป็นการเลื่อนไปยังคำสั่งใดๆ หรือปุ่มใดๆ ในกรอบข้อความเช่น จากปุ่ม OK ก็เลื่อนไปยังปุ่ม Cancel จะใช้ในกรณีที่เมาส์เกิดเสียกลางคัน หรือ อาจใช้เพื่อวรรคเป็นระยะที่เท่า กัน ในกรณีที่พิมพ์ข้อความในโปรแกรมประเภทพิมพ์เอกสาร
Esc ปิดหน้าจอหรือยกเลิกหน้าจอใดๆ ที่ปรากฏขึ้นมาหรือออกจากการทำงานใดๆ ในขณะฯั้น
Pause หยุดการทำงานชั่วคราว เช่น เปิดเครื่องขณะที่เครื่องกำลังทำงาน แสดงข้อความบน จอภาพ ถ้าต้องการหยุดหน้าจอเพื่ออ่านข้อความใดๆ ก็กดปุ่ม Pause หยุดไว้ก่อน แล้วกดปุ่ม Enter เพื่อทำงานต่อ
Backspace ลบข้อความที่อยู่หน้าเคอร์เซอร์ขณะใช้งานโปรแกรมประเภทพิมพ์เอกสาร
Spacebar วรรคให้ตำแหน่งเคอร์เซอร์ขยับออกไป ใช้ในโปรแกรมพิมพ์เอกสาร
Numlock ปิด/เปิดการใช้งานคีย์ตัวเลข
+ - * / เครื่องหมายบวก ลบ คูณ และหาร

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :

 

แชร์บทความนี้ :