Article Index

 บทความแนะนำวิธีใช้งานคีย์บอร์ดเพื่อทำงานกับโปรแกรมพิมพ์เอกสารอย่าง Word หรือการพิมพ์ในโปรแกรมอื่นๆ การใช้งานปุ่มต่างๆ บนแป้นพิมพ์มีอะไรบ้าง และต้องใช้งานอย่างไร แบบไหน ซึ่งการใช้คอมพิวเตอร์นั้น พื้นฐานการพิมพ์เป็นสิ่งสำคัญที่สุด ที่ต้องเป็น ไม่เช่นนั้นจะสั่งงานคอมพิวเตอร์ไม่ได้ตามต้องการ

 

ปุ่มต่างๆ บนแป้นพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรม Word
สำหรับปุ่มต่าง ๆ บนแป้นพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรม Microsoft Word มีดังนี้
1. ปุ่ม Alt สำหรับเลือกคำสั่งจากเมนูบาร์
1. แต่ละคำสั่งจะขีดเส้นใต้ไว้ที่อักษรตัวใดตัวหนึ่ง ต้องการเรียกคำสั่งใดก็กด Alt และตัวอักษรที่ ขีดเส้นใต้
2. กดปุ่มอัลเทอร์เนตหรือ Alt ค้างไว้แล้วกดที่ปุ่มตัว F เรียกคำสั่ง File
3. จะปรากฏรายการคำสั่งย่อยในเมนู File ขึ้นมา
4. จากนั้นให้กดปุ่มลูกศรชี้ขึ้นหรือชี้ลง เพื่อเลื่อนไปยังคำสั่งที่เราต้องการ
5. เมื่อแถบแสงอยู่ที่คำสั่งที่ต้องการแล้ว ให้กด Enter เพื่อใช้งานคำสั่งนั้นๆ
6. อาจกดที่ปุ่มเอสเคป หรือ Esc ที่มุมบนซ้ายสุด เพื่อให้รายการย่อยหรือคำสั่งย่อยหายไป