ริบบอน (Ribbon) เป็นรูปแบบการแสดงคำสั่งของ Word 2010 จะแสดงคำสั่งเป็น แท็ป โดยรวมคำสั่งสำหรับใช้งานแยกเป็นหมวดหมู่ ตามลักษณะงานที่ต้องทำ

 

หมวดหมู่ของริบบอนใน Word 2010
1. หน้าแรก (Home) รวมคำสั่งเกี่ยวกับการก็อปปี้ จัดการกับข้อความ จัดการกับย่อหน้า จัดการกับสไตล์ของข้อความ การค้นหาคำ การแทนที่คำ
2. แทรก (Insert) คำสั่งแทรกหน้ากระดาษ แทรกเส้นแบ่งหน้ากระดาษ การนำเข้ารูปภาพเข้ามาวางในเอกสาร การสร้างแผนภูมิ สร้างลิงค์ สร้างหัวกระดาษ ท้ายกระดาษ สร้างกรอบข้อความ สร้าง อักษรศิลป์หรือ WordArt การสร้างตัวหนังสือแบบดร็อบแค็บ การแทรกวันที่ สูตรคำนวณและสัญลักษณ์ ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการพิมพ์เอกสาร
3. โครงสร้างหน้ากระดาษ (Page Layout) คำสั่งจัดการกับธีม ขอบกระดาษ การจัดวางกระดาษแนวตั้งแนวนอน ขนาดของ กระดาษ การแบ่งหน้ากระดาษ การสร้างคอลัมน์ การใช้ลายน้ำให้กับเอกสาร สีพื้นกระดาษ เส้นขอบกระดาษ การกำหนดเกี่ยวกับ Indent กำหนดระยะห่างระหว่างย่อหน้า จัดตำแหน่งวัตถุ หมุนภาพ หรือข้อความ
4. การอ้างอิง (References) กลุ่มคำสั่งที่เกี่ยวกับการพิมพ์รายงานหรือหนังสือ เช่น คำสั่งเกี่ยวกับการสร้างสารบัญ สร้างดัชนี หมายเหตุ การอ้างอิง ที่ต้องใช้ในการพิมพ์หนังสือ
5. การส่งจดหมาย (Mailing) คำสั่งเกี่ยวกับการสร้างจดหมายเวียน พิมพ์จดหมาย พิมพ์ซองจดหมาย
6. ตรวจทาน (Review) คำสั่งเกี่ยวกับการตรวจคำผิด ตรวจไวยากรณ์ของเอกสารที่ได้พิมพ์ การนับคำในเอกสาร การตรวจความถูกต้องของข้อความ การจัดการกับคอมเมนท์ การป้องกันเอกสาร
7. มุมมอง (View) การดูเอกสารในมุมมองต่างๆ เช่น ดูแบบเต็มจอภาพ ดูเอกสารแบบโครงร่างเหมือนจริง ดูแบบเว็บ การซ่อนหรือแสดงไม้บรรทัด การซูมหน้าจอ การจัดการกับหน้าจอเอกสาร จัดเรียงหน้าจอ กรณีที่เปิดไว้หลายๆ ไฟล์ การสลับหน้าจอเอกสาร การจัดการกับมาโคร


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ส่งข้อความ รูปภาพหรือไฟล์ใน Line Keep ส่งเข้าห้องแชท

บทความนี้จะเป็นการใช้งานในมือถือ เกี่ยวกับการเลือกข้อความ รูปภาพ วิดีโอ หรือไฟล์ใดๆ ที่ถูกเก็บไว้ใน Line Keep ให้แตะค้างไว้ เพื่อเรียกคำสั่ง ส่งเข้าห้องแชทได้เลย อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง overbid overbid overbid เสนอราคาเกินมูลค่า, เสนอราคาประมูลสูงกว่า ตัวอย่างประโยค คำ อ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยก ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น