สำหรับส่วนประกอบต่าง ๆ ของหน้าจอโปรแกรม มีดังนี้
1. Title Bar เป็นส่วนแสดงชื่อของโปรแกรมและชื่อไฟล์ เอกสารที่เรากำลังทำงานอยู่ ซึ่งอาจจะ ปรากฏชื่อเป็น Document1, 2, 3...
2. Control Botton คอนโทรลบัทท่อนเป็นปุ่มควบคุมวินโดว์หรือหน้าจอโปรแกรม จะมีอยู่ 2 ส่วน ส่วนควบคุมหน้าจอของโปรแกรม และส่วนควบคุมงานหรือเอกสารที่กำลังทำอยู่ จะมีอยู่ 3 ปุ่มคือ
- ปุ่ม Minimize เป็นปุ่มสำหรับการย่อหน้าจอโปรแกรมไปเก็บไว้ที่ Taskbar
- ปุ่ม Restore หรือ Maximize สำหรับย่อหรือขยายหน้าจอโปรแกรมให้เต็มจอภาพ
- ปุ่ม Close หรือปุ่มตัว X จะเป็นการปิดหน้าจอโปรแกรมหรือเอกสารที่กำลังทำงานอยู่
3. พื้นที่ทำงาน เป็นพื้นที่สำหรับพิมพ์เอกสาร โปรแกรมจะแสดงออกมาในลักษณะเหมือนกับหน้ากระดาษหนึ่งแผ่น แต่ถ้ามีหลายๆ หน้าจะสามารถเลื่อนไปยังหน้าต่างๆได้
4. Scrollbar สกรอลล์บาร์หรือแถบเลื่อนดูข้อมูลจะมีอยู่ 2 ด้าน แนวนอนและแนวตั้ง
5. Status bar สเตตัสบาร์เป็นส่วนแสดงสถานะ เช่น Page 1 ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าที่ 1/1 มีอยู่ ทั้งหมด 1 หน้า ตอนนี้อยู่หน้าที่ 1 หรือแสดงจำนวนบรรทัด บรรทัดที่เท่าไหร่ คอลัมน์ที่เท่าไหร
6. Quick Access Toolbar หรือเครื่องมือด่วน รวมคำสั่งที่ใช้งานบ่อยๆ เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้งาน
7. Ribbon รายการคำสั่งช่วยในการทำงานใน Word 2007
8. ซูม ย่อหรือขยายหน้าจอ เพื่อดูเนื้อหาให้เอกสารให้ชัดเจนหรือดูภาพโดยรวมของเอกสาร
9. มุมมองดูหน้าตาเอกสารแบบต่างๆ
10. แถบสถานะบอกจำนวนหน้า จำนวนคำที่ได้พิมพ์ และภาษาบนแป้นพิมพ์ขณะนั้นเป็นภาษาอะไร ไทยหรืออังกฤษ
11. ปุ่มแสดงหรือซ่อนริบบอน