บทความแนะนำให้รู้จักโปรแกรม Word 2010 โปรแกรมช่วยพิมพ์เอกสารยอดนิยม

 

Microsft Word 2010 จัดอยู่ในกลุ่มโปรแกรมประเภทเวิร์ดโพรเซสซิ่งหรือโปรแกรมประมวลผลคำ สำหรับช่วยในการพิมพ์ข้อความเพื่อสร้างไฟล์เอกสาร ซึ่งไม่เพียงแต่พิมพ์ข้อความเท่านั้น ก็ยังสามารถแทรกภาพประกอบในเอกสาร สร้างตาราง สร้างแผนภูมิหรือวาดภาพประกอบเองได้ด้วย เป็นโปรแกรมที่มีการพัฒนามายาวนาน ปัจจุบัน (ปี 2011) ได้พัฒนามาถึงรุ่น 2010 แล้ว การตั้งชื่อรุ่นจะตั้งตามปีที่มีการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาเพิ่มเติม นับตั้งแต่รุ่นแรกเป็นต้นมา ก็สิบกว่าปีเลยทีเดียว


Word 2010 เป็นหนึ่งในโปรแกรมชุดสำหรับสำนักงานหรือ Office 2010 ซึ่งถือได้ว่าเป็นโปรแกรมสำหรับสำนักงานที่ได้รับความนิยมใช้งานมากที่สุด จากผู้คนทั่วโลก สำหรับรุ่น 2010 นี้ ราคาจำหน่ายถูกลงกว่ารุ่นก่อนๆ ทำให้การเปิดตัวขายครั้งแรก ก็ทำยอดขายได้มากเลยทีเดียว

 

Word 2010 ช่วยเราสร้างเอกสารแบบใดได้บ้าง
ในการใช้งานโปรแกรมนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้พิมพ์เอกสารทั่วๆ ไปมากกว่า แม้ว่าจะมีความ สามารถในการสร้างเอกสารได้หลากหลายรูปแบบก็ตาม เช่น
1. จดหมายและซองจดหมาย
2. เอกสารทั่วๆ ไป
3. เอกสารที่มีตาราง
4. เอกสารที่มีกราฟ แผนภูมิ
5. เอกสารที่มีรูปภาพประกอบ หนังสือหรือรายงาน
6. เว็บเพจสำหรับใช้งานบนอินเตอร์เน็ต
7. การทำสิ่งพิมพ์ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน เช่น ประกาศ ใบปลิว โบรชัวหรือแผ่นพับ นามบัตร