Notice: Undefined property: Joomla\CMS\Categories\CategoryNode::$catslug in /home/siamcamp/domains/siamebook.com/public_html/lbro/plugins/content/techline_socialshare/techline_socialshare.php on line 78

พัฒนาตนเอง

ปัญหาสำคัญที่เกิดกับคนเราแล้วก็ทำให้เกิดความทุกข์อย่างหนึ่ง ก็คือ ความคิด หรือ วิธีคิด ของตนเอง นั่นเอง ความคิดในสมองเรามีทุกเรื่อง แต่ก็มีส่วนทำให้เราเกิดความทุกข์กาย ทุกข์ใจ หรืออาจจะขัดขวามความในการทำธุรกิจ ไม่สามารถก้าวไปได้ไกลกว่าที่เป็นอยู่ หากต้องการพัฒนาตัวเองให้ถึงขีดสุด ประสบความสำเร็จ ก็จำเป็นต้องรู้จักและจัดการกับความคิดเหล่านั้น อย่าให้สร้างปัญหากับตัวเอง

เมื่อลงมือทำธุรกิจใดๆ ก็ตาม อาจจะประสบความสำเร็จบ้างแล้วหรือยังไม่ประสบความสำเร็จก็ตาม ก็อาจจะมีคำแนะนำ ต่างๆ นานา จากคนรอบข้าง คำแนะนำบางอย่างเราก็อาจจะฟังบ้าง ไม่สนใจบ้าง ที่มีทั้งข้อดีข้อเสีย ที่บางครั้งคำแนะนำดีๆ ก็ ผ่านชีวิตเราไป เมื่อคิดได้ ก็สายไปเสียแล้ว

แนะนำวิธีสร้างแรงจูงใจในการทำงานสำหรับคนโสด ซึ่งบางคนอาจจะทำงานไม่เป็นชิ้นเป็นอัน เพราะอยู่คนเดียว ก็ไม่รู้จะทำอะไรไปให้มันมากมาย โดยเฉพาะคนที่ประสบความสำเร็จ ในระดับหนึ่งแล้ว มีรายได้เข้ามาอาจจะไม่มาก แต่ไม่เดือดร้อย ก็มักจะใช้ชีวิตสบายๆ ไม่มีการพัฒนาตนเองไปมากกว่านั้น ซึ่งไม่ใช่เรื่องดี หากชีวิตยังไม่มีความมั่นคงอย่างแท้จริง หรือยังไม่เข้าใจเรื่องนี้อย่างลึกซึ้ง เพราะอาจจะพลาดได้

อาชีพบางประเภทจะมีงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชีหรือเจ้านายอย่างต่อเนื่อง จนสร้างปัญหากับงานหรือสิ่งที่ตัวเองอยาก จะทำ โดยเฉพาะการทำอาชีพเสริมเพราะงานที่ทำนั้นเงินเดือนก็ไม่มากพอ หรือมีรายได้ไม่แน่นอน ไม่ได้มีความมั่นคง ก็จำเป็นจะ ต้องทำงานอื่นเสริมไปด้วยกัน แต่ไม่ง่ายนักสำหรับงานบางอย่าง


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

คู่มือใช้โปรแกรมพิมพ์เอกสาร LibreOffice Writer 5

คู่มือสอนใช้งานโปรแกรม Office ฟรีสำหรับสำนักงาน LibreOffice Writer 5 เพื่อช่วยในการจัดการเอกสารต่างๆ เช่น พิมพ์เอกสาร พิมพ์จดหมาย ประกาศ ใบปลิว แผ่นพับ ทำตาราง ทำรายงาน คู่มือ รายงานประจำปี ฯลฯ โปรแกรมนี้มีความสามารถคล้ายกับ Micrsoft Word สามารถใช้แทนกันได้ กรณีต้องการพิมพ์เอกสารระดับพื้นฐาน  ขนาดไฟล์ : 8. อ่านเพิ่มเติม..