แอป Office จัดการเอกสาร

รวมบทความสอนใช้งานแอพเกี่ยวกับ Office จัดการเอกสาร Word, Excel Power ในมือถือหรือแท็บเล็ต

 

บทความแนะนำแนวทางการใช้แท็บเล็ตช่วยพิมพ์เอกสารง่ายๆ ด้วยแอพ Polaris Office เช่น พิมพ์รายงาน ประกาศ แผนพับ ประวัติส่วนตัว สร้างเว็บเพจ หรือพิมพ์ข้อความบันทึกต่างๆ