แอป Office จัดการเอกสาร

รวมบทความสอนใช้งานแอพเกี่ยวกับ Office จัดการเอกสาร Word, Excel Power ในมือถือหรือแท็บเล็ต

บทความสอนใช้แอป ชีต แอป Excel หรือ แอปตารางคำนวณ EP6 นี้จะมาแนะนำวิธีจัดการกับไฟล์ตารางคำนวณที่ได้สร้างขึ้น มาด้วยแอป Google ชีต เช่น การดูไฟล์ เปิดไฟล์ ก็อปปี้ไฟล์ Excel จากคอมพิวเตอร์มาใช้งานกับแอป ชีต เป็นต้น ซึ่งจะมีความ แตกต่างไปจากการใช้แอป Microsoft Excel ในเรื่องความสะดวกในการแชร์ไฟล์ให้กัน

บทความสอนใช้แอป ชีต แอป Excel หรือ แอปตารางคำนวณ EP5 นี้จะมาแนะนำวิธีจัดการ หรือ ทำงานกับไฟล์ที่ได้สร้างด้วย แอป Excel ในมือถือ หรือ แท็บเล็ตแอนดรอยด์ เช่น การสร้างไฟล์ใหม่ การลบไฟล์ เปลี่ยนชื่อไฟล์ แชร์ไฟล์ ส่งไฟล์ไปมือถือเครื่องอื่น การดูรายชื่อไฟล์ในเครื่อง ซ่อนไฟล์ เป็นต้น

การใช้ Excel ในมือถือ EP4 นี้จะมาแนะนำวิธีพิมพ์สูตรคำนวณใช้แอป ชีต แอป Excel หรือ แอปตารางคำนวณ ในมือถือแอนดร อยด์ ซึ่งจะเป็นการ บวก ลบ คูณ หาร หรือใช้สูตรอื่นๆ ซึ่งจะต่างไปจากการคำนวณที่ใช้กันทั่วไป และ การใช้แป้นพิมพ์เสมือนในมือ ถือ ก็จะต่างไปจากการใช้แป้นพิมพ์จริง จะพิมพ์ยากกว่าเล็กน้อย

บทความสอนใช้แอป ชีต แอป Excel หรือ แอปตารางคำนวณ EP2 นี้จะมาแนะนำวิธีการพิมพ์ข้อความแบบต่างๆ การพิมพ์ตัวเลข ในเซล และวิธีจัดการ การแก้ไข ข้อความ ตัวเลข สูตรคำนวณ ภายในเซล ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานที่สำคัญ หากไม่สามารถป้อนข้อมูล ลงในเซลล์ได้ ก็จะใช้แอปนี้คิดคำนวณตัวเลขไม่ได้