แอป Office จัดการเอกสาร

รวมบทความสอนใช้งานแอพเกี่ยวกับ Office จัดการเอกสาร Word, Excel Power ในมือถือหรือแท็บเล็ต

บทความแนะนำวิธีใช้แอป Excel ในมือถือ Android ช่วยคำนวณการผ่อนรถยนต์ ไม่ว่าจะรถใหม่หรือรถยนต์มือสองก็ตาม ประโยชน์ของการคำนวณ แบบนี้ จะช่วยให้มองเห็นภายโดยรวมของรายจ่ายทั้งหมดที่ตามมาจากการมีรถยนต์ 1 คัน เห็นภาพได้อย่างชัดเจน ซึ่งน่าจะช่วยประหยัดเงินจากการ ตัดสินใจผิดพลาดได้ หากซื้อรถยนต์โดยที่ฐานะการเงินของตัวเองยังไม่พร้อม

การสร้างตารางคำนวณและบันทึกรายรับรายจ่ายในแต่ละวันทั้งเดือนด้วยแอป Excel ในมือถือค่อนข้างสะดวก เพราะเราจะพกมือถือตลอดเวลา หากมีการใช้จ่ายในแต่ละวัน ก็สามารถป้อนตัวเลขลงในแอป Excel ในมือถือได้ทันที ซึ่งผู้เขียนได้สร้างไฟล์ตัวอย่างไว้จัดการรายรับรายจ่ายให้ดาวน์ โหลดไปใช้กัน โดยไม่ต้องเสียเวลาทำเอง จะช่วยให้ไม่พลาดในการวางแผนใช้จ่าย เพราะรู้ยอดเงินในบัญชีตลอดเวลา หากป้อนตัวเลขการใช้จ่ายแต่ละ วันอย่างละเอียดแล้ว

บทความแสดงตัวอย่างการใช้สูตรคำนวณ บวก ลบ คูณ และหาร ด้วยแอป Excel ฟรี ในมือถือ Android เพื่อให้เข้าใจหลักการคิด คำนวณตัวเลขด้วยแอปนี้ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำไปประยุกต์ใช้ในการคำนวณด้านต่างๆ เช่น รายรับรายจ่าย การซื้อขายสินค้า ฯลฯ

บทความแนะนำแนวทางการสร้างไฟล์เวิร์คบุ๊ค การคำนวณรายจ่าย ด้วยแอป Excel ในมือถือ Android โดยใช้แม่แบบหรือเทมเพลทสำเร็จรูปช่วยใน การสร้างงานคำนวณ ซึ่งง่ายสะดวกรวดเร็ว เหมาะสำหรับการใช้ Excel ในมือถือ ช่วยลดความยุ่งยากในการป้อนข้อมูล โดยเฉพาะสูตรคำนวณ