บทความแนะนำแนวทางการเรียนภาษาอังกฤษจากเพลงด้วยตนเอง เพลงสากลหรือเพลงภาษาอังกฤษมีหลายประเภทเราจะเริ่มต้นเรียนอย่างไรดี ข้อดีข้อเสียของการเรียนภาษาอังกฤษจากเพลง

แนวทางการเรียนภาษาอังกฤษจากเพลง

เรียนจากหนังสือรวมเพลงภาษาอังกฤษ

หนังสือแนวนี้มีหลายเล่ม ที่ได้รวบรวมเพลงต่างๆ มาทำจัดเป็นแบบเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง มีการแปลเนื้อหา อธิบายสำนวนต่างๆ ในบทเพลง ช่วยให้เรียนรู้ได้ดีกว่า แต่หนังสือส่วนใหญ่จะไม่มีซีดีเพลง แถมมาด้วยด้วย เราจึงจำเป็นต้องดาวน์โหลดเพลงจากอินเตอร์เน็ตมาใช้ประกอบกัน

 

ศึกษาจากมิวสิกวิดีโอ

ในเว็บไซต์ Youtube จะมีมิวสิควิดีโอที่มีผู้จัดทำ โดยพิมพ์เนื้อเพลงไว้ในวิดีโอด้วย ช่วยให้เข้าใจเนื้อเพลงและสามารถร้องตามได้

 

วางแผนการเรียนภาษาอังกฤษให้เป็นขั้นตอน

การเรียนให้ได้ผลจำเป็นต้องวางแผนการเรียน เตรียมเนื้อหา ข้อมูลให้พร้อมๆ แล้วจึงลงมือฝึกฝน ตัวอย่างเช่น
1. ปริ๊นเนื้อหาเพลง ทำความเข้าใจ ฝึกอ่านออกเสียงให้คล่อง
2. หาเพลงมาฟัง อาจจะดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ต เลือกนักร้องที่ออกเสียงชัดเจน และเป็นนักร้องที่ใช้ภาษาอังกฤษจริงๆ อาจจะเป็นชาวอังกฤษหรือชาวอเมริกัน
3. ฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง สามารถร้องตามได้ และฟังออกทุกเม็ด แต่ละเพลงปฏิบัติคล้ายกัน

 

ข้อเสียของการเรียนภาษาอังกฤษจากเพลง

การเรียนภาษาอังกฤษจากเพลงดูจะไม่ได้ผลมากนักในด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษ น่าจะได้แต่ความบันเทิง เพราะเนื้อหาในบทเพลงนั้น ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เอื้อต่อการเรียน ไม่ได้มีการจัดเรียงเป็นลำดับขั้นตอนที่จะช่วยเสริมการเรียนแต่อย่างใด หากคิดจะมุ่งทางนี้จริงๆ ก็ถือว่าเดินผิดทางแน่นอน ควรศึกษาไว้เพื่อฝึกร้องเพลงโชว์เพื่อนฝูงน่าจะดีกว่า การร้องเพลงได้ดี ก็จะมีคนชม ทำให้เกิดแรงใจในการศึกษาภาษามากยิ่งขึ้น