พื้นที่เก็บไฟล์ฟรีในเน็ต

บทความสอนใช้งานฟรีพื้นที่เก็บไฟล์ในเน็ต Drive, Onedrive, Dropbox ฯลฯ

ไฟล์ต่างๆ ที่ได้อัพโหลดไปไว้ใน OneDrive ซึ่งเป็นพื้นที่จัดเก็บไฟล์บนอินเตอร์เน็ต เราสามารถจัดการไฟล์ได้ดังนี้

การอัพโหลดไฟล์เข้าไปเก็บไว้ในเน็ตโดยเก็บไว้ใน OneDrive หากใช้อุปกรณ์พกพาอย่างมือถือหรือแท็บเล็ตจะเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายและสะดวกมาก

OneDrive เป็นบริการเก็บไฟล์ไว้ในอินเตอร์เน็ต ก่อนจะนำไฟล์ต่างๆ ไฟล์ภาพ ไฟล์วิดีโอ ไฟล์เอกสาร Word, Excel ไฟล์เพลง ไฟล์ซิพ ไฟล์ Pdf ฯลฯ เราจำเป็นต้องเตรียมไฟล์ในมือถือหรือแท็บเล็ตเพื่อรอการอัพโหลด ควรจัดเก็บให้เป็นระเบียบ หรือกรณีเป็นไฟล์ภาพ ก็จัดการย่อขนาดให้เหมาะสม ก่อนจะทำการอัพโหลด ไปไว้ใน OneDrive

หลังจากติดตั้งแอพ OneDrive ในมือถือหรือแท็บเล็ต Android การเข้าใช้งานครั้งแรกจะมีขั้นตอนดังนี้