บทความนี้จะมาแนะนำวิธีเปลี่ยนประโยค Direct Speech แบบ Past Tense เป็นประโยคแบบ Indirect Speech แบบต่างๆ ตัวอย่างเช่น He said, "I like Sara." / He said that he likes Sara. / / He said, "I have eaten breakfast." / He said that he had eaten breakfast.

 

ทำความรู้จักประโยค Direct Speech แบบ Past Tense

Past Tense เป็นประโยคแบบอดีต เรื่องในอดีตที่ผ่านไปแล้ว ใช้กริยาช่องที่ 2 เช่น Direct Speech :He said, "I like Sara." เขาพูด. "ฉันชอบซาร่า" Indirect Speech : He said that he liked Sara. เขาพูดว่า เขาชอบซาร่า คำอธิบายเพิ่มเติม : กริยานำจะเป็น siad He said กริยาช่องที่ 2 ของกริยาช่อง 1 say

 

ตัวอย่างการเปลี่ยนประโยค Direct Speech แบบ Past Tense เป็นประโยค Indirect Speech

 

กริยานำเป็น siad ส่วนกริยาตามเป็น Present Simple Tense ให้เปลี่ยนเป็น Past Simple Tense

Direct Speech : He said, "I like Sara ." เขาพูด, "ฉันชอบซาร่า"

Indirect Speech :He said that he liked Sara. เขาพูดว่า เขาชอบซาร่า


คำอธิบายเพิ่มเติม : เปลี่ยน Present Simple Tense / I like Sara เป็น Past Simple Tense / he liked Sara

 

กริยานำเป็น siad ส่วนกริยาตามเป็น Present Continuous Tense ให้เปลี่ยนเป็น Past Continuous Tense

Direct Speech : He said, "I am eating breakfast." เขาพูด, "ฉันกำลังทานอาหารเช้า"

Indirect Speech :He said that he was eating breskfast. เขาพูดว่า เขาได้กำลังทานอาหารเช้า


คำอธิบายเพิ่มเติม : เปลี่ยน Present Continuous Tense / I am eating เป็น Past Continuous Tense / he was eating

 

กริยานำเป็น siad ส่วนกริยาตามเป็น Present Perfect Tense ให้เปลี่ยนเป็น Past Perfect Tense

Direct Speech : He said, "I have eaten breakfast."เขาพูด, "ฉันได้ทานอาหารเช้าแล้ว"

Indirect Speech :He said that he had eaten breakfast. เขาพูดว่า เขาได้ทานอาหารเช้าแล้ว


คำอธิบายเพิ่มเติม : เปลี่ยน Present Perfect Tense / I have eaten เป็น Past Perfect Tense / he had eaten

 

กริยานำเป็น siad ส่วนกริยาตามเป็น Past Simple Tense ให้เปลี่ยนเป็น Past Perfect Tense

Direct Speech : He said, "I ate breakfast." เขาพูด, "ฉันได้ทานอาหารเช้า"

Indirect Speech :He said that he had eaten breakfast. เขาพูดว่า เขาได้ทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว


คำอธิบายเพิ่มเติม : เปลี่ยน Past Simple Tense / I ate เป็น Past Perfect Tense / he had eaten

 

กริยานำเป็น siad ส่วนกริยาตามเป็น Past Continuous Tense ให้เปลี่ยนเป็น Past Perfect Continuous Tense

Direct Speech : He said, "I was eating breakfast." เขาพูด, "ฉันได้กำลังทานอาหารเช้า"

Indirect Speech :He said that he had been eating breakfast. เขาพูดว่า เขาได้กำลังทานอาหารเช้าแล้ว


คำอธิบายเพิ่มเติม : เปลี่ยน Past Continuous Tense / I was eating เป็น Past Perfect Continuous Tense / he had been eating

 

กริยานำเป็น siad ส่วนกริยาตามเป็น is ให้เปลี่ยนเป็น was

Direct Speech : He said, "this is my house." เขาพูด, "นี่คือบ้านของฉัน"

Indirect Speech :He said that that was his house. เขาพูดว่า นั่นคือบ้านของเขา


คำอธิบายเพิ่มเติม : เปลี่ยน is / this is เป็น was / that was

 

กริยานำเป็น siad ส่วนกริยาตามเป็น am ให้เปลี่ยนเป็น was

Direct Speech : He said, "I am a teacher." เขาพูด, "ฉันเป็นครู"

Indirect Speech :He said that he was a teacher. เขาพูดว่า เขาเป็นครู


คำอธิบายเพิ่มเติม : เปลี่ยน am / I am เป็น was / he was

 

กริยานำเป็น siad ส่วนกริยาตามเป็น are ให้เปลี่ยนเป็น were/p>

Direct Speech : They said, "we are the teacher." พวกเขาพูด, "พวกเราเป็นครู"

Indirect Speech :They said that they were the teacher. พวกเขาพูดว่า พวกเขาเป็นครู


คำอธิบายเพิ่มเติม : เปลี่ยน are / we are เป็น were / they were

 

กริยานำเป็น siad ส่วนกริยาตามเป็น can ให้เปลี่ยนเป็น could/p>

Direct Speech : He said, "I can swim." เขาพูด, "ฉันสามารถว่ายน้ำได้"

Indirect Speech :He said that he could swim. เขาพูดว่า เขาสามารถว่ายน้ำได้


คำอธิบายเพิ่มเติม : เปลี่ยน can / I can เป็น could / he could

 

กริยานำเป็น siad ส่วนกริยาตามเป็น may ให้เปลี่ยนเป็น might/p>

Direct Speech : He said, "I may come here ." เขาพูด, "ฉันอาจจะมาที่นี่"

Indirect Speech :He said that he might come here. เขาพูดว่า เขาอาจจะมาที่นี่


คำอธิบายเพิ่มเติม : เปลี่ยน may / I may เป็น might / he might

 

กริยานำเป็น siad ส่วนกริยาตามเป็น must ให้เปลี่ยนเป็น had to/p>

Direct Speech : He said, "I must go to work." เขาพูด, "ฉันต้องไปทำงาน"

Indirect Speech :He said that he had to go to work. เขาพูดว่า เขาจะต้องไปทำงาน


คำอธิบายเพิ่มเติม : เปลี่ยน must / I must เป็น had to / he had to

 

กริยานำเป็น siad ส่วนกริยาตามเป็น shall ให้เปลี่ยนเป็น should/p>

Direct Speech : He said, "I shall eat vegetable." เขาพูด, "ฉันอยากจะกินผัก"

Indirect Speech :He said that he should eat vegetable. เขาพูดว่า เขาอยากจะกินผัก


คำอธิบายเพิ่มเติม : เปลี่ยน shall / I shall เป็น should / he should

 

กริยานำเป็น siad ส่วนกริยาตามเป็น will ให้เปลี่ยนเป็น would/p>

Direct Speech : He said, "I will eat vegetable." เขาพูด, "ฉันจะกินผัก"

Indirect Speech :He said that he would eat vegetable. เขาพูดว่า เขาจะกินผัก


คำอธิบายเพิ่มเติม : เปลี่ยน will / I will เป็น would / he would eat vegetable. เขาจะกินผัก

 

สำหรับบทความนี้ก็หวังว่า คงจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่ ที่กำลังศึกษาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เกี่ยวกับการเปลี่ยนประโยค Direct Speech แบบ Past Tense เป็นประโยคแบบ Indirect Speech แบบต่างๆ