บทความนี้จะมาแนะนำวิธีเปลี่ยนประโยค Direct Speech แบบ Present Tense และ Future Tense เป็นประโยคแบบ Indirect Speech ตัวอย่าง He says, "I like Sara." / He says that he likes Sara. Tom will say to me, "I love Sara." Tom will tell me that he likes Sara.

 

ทำความรู้จักประโยค Direct Speech แบบ Present Tense

Present Tense เป็นประโยคแบบปัจจุบัน ใช้กริยาช่องที่ 1 จะเติม s กรณีประธานเป็นเอกพจน์ เช่น He says, )
Direct Speech :He says, "I like Sara." เขาพูด, "ฉันชอบซาร่า"
Indirect Speech : He says that he likes Sara. เขาพูดว่า เขาชอบซาร่า

 

ทำความรู้จักประโยค Direct Speech แบบ Future Tense

Future Tense เป็นประโยคแบบอนาคต ใช้ Will + กริยาช่องที่ 1 เช่น Tom will say...
Direct Speech : Tom will say to me, "I like Sara." ทอมจะพูดกับฉัน, "ฉันชอบซาร่า"
Indirect Speech : Tom will tell me that he likes Sara. ทอมจะบอกฉันว่า เขาชอบซาร่า

 

การเปลี่ยนประโยค Direct Speech แบบ Present Tense เป็นประโยค Indirect Speech

 

Direct Speech :He says, "I like Sara." เขาพูด, "ฉันชอบซาร่า"

Indirect Speech :He says that he likes Sara. เขาพูดว่า เขาชอบซาร่า

คำอธิบายเพิ่มเติม : การเปลี่ยนประโยค Direct Speech แบบ Present Tense เป็นประโยค Indirect Speech กริยานำจะเป็นช่องที่ 1 เติม s (say เป็น says) หากประธานเป็นเอกพจน์ (He) ส่วนสรรพนาม I จะเปลี่ยนเป็น he และกริยา like ต้องเติม s เพราะ he เป็นเอกพจน์

 

Direct Speech :He says, "I am eating breakfast." เขาพูด, "ฉันกำลังทานอาหารเช้า"

Indirect Speech :He says that he is eating breakfast."เขาพูดว่า เขากำลังทานอาหารเช้า

คำอธิบายเพิ่มเติม : I am eating จะเลี่ยนเป็น he is eating

 

Direct Speech : He says, "I have eaten breakfast."เขาพูด, "ฉันได้ทานอาหารเช้าแล้ว"

Indirect Speech : He says that he has eaten breakfast. เขาพูดว่า เขาได้ทานอาหารเช้าแล้ว

คำอธิบายเพิ่มเติม : I have eaten จะเปลี่ยนเป็น he has eaten

 

Direct Speech :He says, "I have been eating breakfast." เขาพูด, "ฉันได้กำลังทานอาหารเช้าแล้ว"

Indirect Speech : He says that he has been eating breakfast. เขาพูดว่า เขาได้กำลังทานอาหารเช้าแล้ว

คำอธิบายเพิ่มเติม : I have been eating จะเปลี่ยนเป็น he has been eating

 

การเปลี่ยนประโยค Direct Speech แบบ Future Tense เป็นประโยค Indirect Speech

 

Direct Speech : Tom will say to me, "I love Sara." ทอมจะพูดกับฉัน, "ฉันรักซาร่า"

Indirect Speech : Tom will tell me that he loves Sara." ทอมจะพูดกับฉันว่า เขารักซาร่า

คำอธิบายเพิ่มเติม : การเปลี่ยนประโยค Direct Speech แบบ Future Tense เป็นประโยค Indirect Speech จะเปลี่ยนจาก will say to เป็น will tell ... that

 

Direct Speech :Tom will be saying to me, "I love Sara." ทอมจะกำลังพูดกับฉัน, "ฉันรักซาร่า"

Indirect Speech :Tom will be telling me that he loves Sara. ทอมจะกำลังพูดกับฉันว่า เขารักซาร่า

คำอธิบายเพิ่มเติม : will b saying to me จะเปลี่ยนเป็น will be telling ส่วน I love Sara จะเปลี่ยนเป็น he loves Sara

 

Direct Speech :Tom will have said to me, "I love Sara." ทอมจะได้พูดกับฉัน, "ฉันรักซาร่า"

Indirect Speech :Tom will have told me that he loves Sara. ทอมจะได้พูดกับฉันว่า เขารักซาร่า

คำอธิบายเพิ่มเติม : will have said to me เปลี่ยนเป็น will have told me ส่วน I love Sara เป็น he loves Sara


He retaking

Direct Speech :Tom will have been saying to me, "I love Sara." ทอมจะได้กำลังพูดกับฉัน, "ฉันรักซาร่า"

Indirect Speech :Tom will have been telling me that he loves Sara. ทอมจะได้กำลังพูดกับฉันว่า เขารักซาร่า
คำอธิบายเพิ่มเติม : will have been saying to me เปลี่ยนเป็น will have been telling me ส่วน I love Sara เปลี่ยนเป็น He loves Sara

 

สำหรับบทความนี้ก็หวังว่า คงจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่ ที่กำลังศึกษาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เกี่ยวกับการเปลี่ยนประโยค Direct Speech แบบ Present Tense และ Future Tense เป็น Indirect Speech