บทความแสดงการใช้ประโยคคำถามด้วย When ในภาษาอังกฤษ ใช้ถามในความหมายว่า จะ... เมื่อไร? ควรจะ ... เมื่อไร? อาจจะ...เมื่อไร? เช่น คุณจะมาถึงเมื่อไร? เขาจะซื้อรถยนต์เมื่อไร? เป็นต้น พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น สามารถศึกษาด้วยตน เองได้

 

การสร้างประโยคคำถามขึ้นต้นด้วย When สามารถใช้สร้างประโยคคำถามในภาษาอังกฤษได้หลายแบบ เช่น
- จะ .. เมื่อไร?
- ควรจะ .. เมื่อไร?
- อาจจะ ... เมื่อไร? หรือ น่าจะ..เมื่อไร?
- สามารถจะ ... เมื่อไร?
เป็นอีกหนึ่งประโยคพื้นฐานที่จะต้องรู้ เพราะนิยมใช้บ่อยๆ ในการสนทนากับชาวต่างชาติ

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม When

ประโยคคำถามด้วย When กับกริยาช่วย is

การใช้ When สร้างประโยคคำถาม โดยใช้กริยาช่วย is สำหรับประธานเอกพจน์ He, She, It หรือคำนามที่มีสิ่งเดียว อันเดียว โดยใช้กับคำ คุณศัพท์ ซึ่งมีโครงสร้างประโยค When + is + ประธาน + คำคุณศัพท์? เช่น When + is + he + rich? เขารวยเมื่อไร?
การใช้งานอีกแบบจะใช้ When + is + คำนาม? เช่น When + is + his + birthday? วันเกิดของเขาเมื่อไร?

 

ตัวอย่างประโยค : When is he rich?
คำอ่าน : เว็น อิสสึ ฮี ริชฉุ?
คำแปล : เขารวยเมื่อไร? / When เมื่อไร? / is he rich? เขารวย
คำอธิบายเพิ่มเติม : rich เป็นคำคุณศัพท์ ซึ่งอาจจะใช้คำอื่นๆ ตั้งคำถาม เช่น over = game over? เกมจบเมื่อไร? /school over? โรงเรียนเลิกเมื่อไร? หรือ sick ป่วย ป่วยเมื่อไร? / fat อ้วน / poor ยากจน

 

ตัวอย่างประโยค :When is his birthday?
คำอ่าน : เว็น อิสสึ ฮิสสึ เบิ๊ดเด?
คำแปล : วันเกิดของเขาเมื่อไร? / When เมื่อไร? / is his birthday? วันเกิดของเขา
คำอธิบายเพิ่มเติม : การใช้ในลักษณะนี้จะตามด้วยคำนาม his birthday? วันเกิด อาจจะใช้คำอื่น เช่น his wedding วันแต่งงาน วันแต่งงานเมื่อไร?

 

ประโยคคำถามด้วย When กับกริยาช่วย are

การใช้ When สร้างประโยคคำถาม โดยใช้กริยาช่วย are สำหรับประธานพหูพจน์ We, They, I, you หรือคำนามที่มีมากกว่าหนึ่ง โดยใช้กับคำ คุณศัพท์ ซึ่งมีโครงสร้างประโยค When + are + ประธาน + คำคุณศัพท์? เช่น When + are + you + rich? คุณรวยเมื่อไร?

 

ตัวอย่างประโยค : When are you rich?
คำอ่าน : เว็น อาร ยู ริชฉุ?
คำแปล : คุณรวยเมื่อไร? When เมื่อไร? / are you rich? คุณรวย
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะเปลี่ยนจาก you คุณ เป็น they พวกเขา พวกเขารวยเมื่อไร? ส่วน rich รวย อาจจะเปลี่ยนเป็นคำ คุณศัพท์คำอื่น อย่าง sick ป่วย พวกเขาป่วยเมื่อไร?

 

ประโยคคำถามด้วย When กับกริยาช่วย was

การใช้ When สร้างประโยคคำถาม ถามเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต ผ่านมาแล้ว โดยใช้กริยาช่วย was สำหรับประธานเอกพจน์ He, She, It หรือคำ นามที่มีสิ่งเดียว อันเดียว โดยใช้กับคำคุณศัพท์ ซึ่งมีโครงสร้างประโยค When + was + ประธาน + คำคุณศัพท์? เช่น When + was + he + rich? เขารวยเมื่อไร?

 

ตัวอย่างประโยค : When was he rich?
คำอ่าน : เว็น วอสสึ ฮี ริชฉุ?
คำแปล : เขารวยเมื่อไร? / When เมื่อไร? / was he rich? เขารวย
คำอธิบายเพิ่มเติม :การพูดถึงเรื่องในอดีต ที่ผ่านมาแล้ว จะใช้ was ไม่ใช่ is

 

ประโยคคำถามด้วย When กับกริยาช่วย were

การใช้ When สร้างประโยคคำถาม ถามเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต ผ่านมาแล้ว โดยใช้กริยาช่วย were สำหรับประธานพหูพจน์ We, They, I, you หรือคำนามที่มีมากกว่าหนึ่ง โดยใช้กับคำคุณศัพท์ ซึ่งมีโครงสร้างประโยค When + were + ประธาน + คำคุณศัพท์? เช่น When + were + you + rich? คุณรวยเมื่อไร?

 

ตัวอย่างประโยค : When were they rich?
คำอ่าน : เว็น เวอ เด ริชฉุ?
คำแปล : พวกเขารวยเมื่อไร? When เมื่อไร? / were they rich? พวกเขารวย

 

ประโยคคำถามด้วย When กับกริยาช่วย Do

การใช้ When สร้างประโยคคำถาม กับกริยาช่วย Do ใช้กับประธานพหูพจน์ We, They, I, you หรือคำนามที่มีมากกว่าหนึ่ง โดยมีโครงสร้าง When + do + ประธาน + คำกริยา + คำนาม เช่น When + do + you (ประธาน) + buy(กริยา) + a bicycle(คำนาม)? คุณซื้อจักรยานเมื่อไร?

 

ตัวอย่างประโยค : When do you go to school?
คำอ่าน :เว็น ดู ยู โก ทู สะกูล?
คำแปล : คุณไปโรงเรียนเมื่อไร? / When do เมื่อไร? / you go to school? คุณไปโรงเรียน
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะเปลี่ยนจาก go to school? เป็นอย่างอื่น เช่น get the money? ได้รับเงินเมื่อไร? / take exam สอบ เมื่อไร? / have breakfast? ทานอาหารเช้าเมื่อไร? / go to bed? เข้านอนเมื่อไร? เป็นต้น ส่วน you อาจจะเปลี่ยนเป็น they พวกเขา

 

ประโยคคำถามด้วย When กับกริยาช่วย does

การใช้ When สร้างประโยคคำถาม โดยใช้กริยาช่วย does สำหรับประธานเอกพจน์ He, She, It หรือคำนามที่มีสิ่งเดียว อันเดียว โดยใช้กับคำ คุณศัพท์ ซึ่งมีโครงสร้างประโยค When + does + ประธาน + คำกริยา + คำนาม เช่น When + does + he(ประธาน) + buy(กริยา) + a bicycle( คำนาม)? เขาซื้อจักรยานเมื่อไร?

 

ตัวอย่างประโยค : When does he get bonus?
คำอ่าน : เว็น ดาสสึ ฮี เก็ด โบนัสสึ
คำแปล : เขาได้โบนัสเมื่อไร? / When does เมื่อไร?/ he get bonus? เขาได้โบนัส
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะเปลี่ยนคำถามเป็นอย่างอื่น she buy a new smartphone? เธอซื้อมือถือใหม่เมื่อไร?

 

ประโยคคำถามด้วย When กับกริยาช่วย did

การใช้ When สร้างประโยคคำถาม ถามเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต ผ่านมาแล้ว โดยใช้กริยาช่วย did สำหรับประธานทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ we, they, I, you, he, she, it โดยมีโครงสร้างประโยค When + When + did + ประธาน + คำกริยา + คำนาม เช่น When + did + he(ประธาน) + buy (กริยา) + a bicycle(คำนาม)? เขาซื้อจักรยานเมื่อไร? เป็นการถามเรื่องในอดีต เห็นเขาปั่นจักรยานคันใหม่ ก็เลยถามคนรอบข้างว่า เขาซื้อเมื่อไร คำตอบก็จะเป็นในอดีต เช่น yesterday เมื่อวาน หรือ last month เดือนที่แล้ว เป็นต้น

 

ตัวอย่างประโยค : When did he get bonus?
คำอ่าน : เว็น ดิด ฮี เก็ด โบนัสสึ
คำแปล : เขาได้โบนัสเมื่อไร? / When did เมื่อไร?/ he get bonus? เขาได้โบนัส
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะเปลี่ยนจาก he เขา เป็นอย่างอื่น เช่น she เธอ / they พวกเขา ได้โบนัสเมื่อไร?

 

ประโยคคำถามด้วย When กับกริยาช่วย will

การใช้ When สร้างประโยคคำถาม ถามถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ถามว่า จะ.. เมื่อไร? โดยมีโครงสร้าง When + will + ประธาน + กริยา + คำนาม? เช่น When + will + he(ประธาน) + buy(กริยา) + a bicycle(คำนาม)? เขาจะซื้อจักรยานเมื่อไร?

 

ตัวอย่างประโยค : When will he get bonus?
คำอ่าน : เว็น วิล ฮี เก็ด โบนัสสึ
คำแปล : เขาจะได้โบนัสเมื่อไร? / When เมื่อไร?/ will he get bonus? เขาจะได้โบนัส
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะเปลี่ยนคำถามเป็นอย่างอื่น she buy a new smartphone? เธอจะซื้อมือถือใหม่เมื่อไร?

 

ประโยคคำถามด้วย When กับกริยาช่วย would

การใช้ When สร้างประโยคคำถาม ถามถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรือ เป็นคำถามที่มีความสุภาพกว่า will ถามว่า จะ.. เมื่อไร? โดยมีโครง สร้างประโยค When + would + ประธาน + กริยา + คำนาม? เช่น When + would + he(ประธาน) + buy(กริยา) + a bicycle(คำนาม)? เขาจะ ซื้อจักรยานเมื่อไร?

 

ตัวอย่างประโยค :When would we meet her?
คำอ่าน :เว็น วูด วี มีด เฮอ?
คำแปล : พวกเราจะพบเธอได้เมื่อไร? / When ได้เมื่อไร?/ would we meet her? พวกเราจะพบเธอ
คำอธิบายเพิ่มเติม : เปลี่ยนจาก meet her? พบเธอ เป็นคำอื่นได้ตามต้องการ เช่น go out? ออกไปข้างนอก / get bonus? จะ ได้โบนัสเมื่อไร?

 

ตัวอย่างประโยค : When would you like to see him?
คำอ่าน : เว็น วูด ยู ไล้ขึ ทู ซี ฮิม?
คำแปล : คุณอยากเจอเขาเมื่อไร?
คำอธิบายเพิ่มเติม : would .. like to เป็นสำนวนมีความหมายว่า อยากจะ ... อยากจะทำอะไร ก็ใช้คำกริยาตามหลัง to เช่น eat อยากจะกิน / go to bed? อยากจะไปนอนเมื่อไร? / have some coffee? กินกาแฟเมื่อไร?

 

ประโยคคำถามด้วย When กับกริยาช่วย shall

การใช้ When สร้างประโยคคำถาม กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะ.. เมื่อไร?โดยมีโครงสร้างประโยค When + shall + ประธาน + กริยา + คำ นาม? เช่น When shall we go to Pattaya again? เราจะไปพัทยาอีกครั้งเมื่อไร?

 

ตัวอย่างประโยค : When shall we go to Pattaya again?
คำอ่าน : เว็น ชอล วี โก ทู พัทยา อะเกน?
คำแปล : พวกเราจะไปพัทยาอีกครั้งเมื่อไร? / When เมื่อไร?/ shall we go to Pattaya again? พวกเราจะไปพัทยาอีกครั้ง
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะเปลี่ยนจาก go to Pattaya again? เป็นอย่างอื่น เช่น go to supermarket? ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตอีก ครั้งเมื่อไร? / eat Thai food? ทานอาหารไทยอีกครั้งเมื่อไร?

 

ประโยคคำถามด้วย When กับกริยาช่วย should

การใช้ When สร้างประโยคคำถาม กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ถามว่า ควรจะ.. เมื่อไร? โดยมีโครงสร้างประโยค When + should + ประธาน + กริยา + คำนาม? เช่น When should I buy a car? ฉันควรจะซื้อรถยนต์เมื่อไร?

 

ตัวอย่างประโยค : When should I buy a car?
คำอ่าน : เว็น ชู้ด ไอ บาย อะ คาร?
คำแปล : ฉันควรจะซื้อรถยนต์เมื่อไร? / When เมื่อไร?/ should I buy a car? ฉันควรจะซื้อรถยนต์
คำอธิบายเพิ่มเติม :อาจจะเปลี่ยนคำถามเป็นอย่างอื่น เช่น should he start working? เขาควรจะเริ่มทำงานเมื่อไร?

 

ประโยคคำถามด้วย When กับกริยาช่วย can

การใช้ When สร้างประโยคคำถาม ด้วยกริยาช่วย can จะทำสิ่งนั้น จะทำสิ่งนี้ได้เมื่อไร? โดยมีโครงสร้าง When + can + ประธาน + กริยา + คำนาม เช่น When can I go out? ฉันจะออกไปข้างนอกได้เมื่อไร?

 

ตัวอย่างประโยค :When can I go out?
คำอ่าน :เว็น แคน ไอ โก เอ๊าถึ?
คำแปล : ฉันจะออกไปข้างนอกได้เมื่อไร? /When เมื่อไร?/ can I go out? ฉันจะออกไปข้างนอกได้
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น เช่น come in? เข้ามาข้างในได้เมื่อไร? / buy a new car? ฉันจะสามารถซื้อรถ ยนต์ใหม่ได้เมื่อไร?

 

ประโยคคำถามด้วย When กับกริยาช่วย could

การใช้ When สร้างประโยคคำถาม ด้วยกริยาช่วย could สามารถทำสิ่งนั้น จะทำสิ่งนี้ได้เมื่อไร? โดยมีโครงสร้าง When + could + ประธาน + กริยา + คำนาม เช่น When could I drive the car? ฉันจะขับรถได้เมื่อไร? หรือ เมื่อไรฉันถึงจะขับรถได้?

 

ตัวอย่างประโยค : When could I learn to drive the car?
คำอ่าน : เว็น คู้ด ไอ เลิน ทู ไดรฝึ เดอะ คาร?
คำแปล : ฉันจะเรียนขับรถได้เมื่อไร? / When เมื่อไร?/ could I learn to drive the car? ฉันจะเรียนขับรถได้

 

ประโยคคำถามด้วย When กับกริยาช่วย may

การใช้ When สร้างประโยคคำถาม กริยาช่วย may โดยมีโครงสร้าง When + may + ประธาน + กริยา + คำนาม เช่น When may I see you again? ฉันอาจจะได้พบคุณอีกครั้งเมื่อไร? หรือ ฉันน่าจะได้พบคุณอีกครั้งเมื่อไร?

 

ตัวอย่างประโยค : When may I see you again?
คำอ่าน : เว็น เม ไอ ซี ยู อะเกน?
คำแปล : ฉันอาจจะพบคุณได้อีกครั้งเมื่อไร? หรือ ฉันน่าจะพบคุณได้อีกครั้งเมื่อไร?

 

ประโยคคำถามด้วย When กับกริยาช่วย might

การใช้ When สร้างประโยคคำถาม กริยาช่วย might ซึ่งเป็นอดีตของ may การคาดคะเนที่อาจจะไม่เป็นจริง และใช้กรณีขออนุญาต โดยมีโครง สร้าง When + might + ประธาน + กริยา + คำนาม เช่น When might I see you again ? ฉันอาจจะได้พบคุณอีกครั้งเมื่อไร? หรือ ฉันน่าจะได้พบ คุณอีกครั้งเมื่อไร?

 

ตัวอย่างประโยค : When might we go to Pattaya again?
strong>คำอ่าน : เว็น ไม้ถึ วี โก ทู พัทยา อะเกน?
คำแปล : เราจะไปพัทยาอีกครั้งเมื่อไร?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ให้เปลี่ยนคำกริยาจาก go เป็นอื่นอย่างเพื่อฝึกแต่งประโยค เช่น eat Thai food again? จะกินอาหารไทย อีกครั้งเมื่อไร?

 

สำหรับบทความนี้ก็หวังว่า คงจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่ ที่กำลังศึกษาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง กับการสร้างประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย When สามารถนำความรู้ไปดัดแปลงเปลี่ยนคำกริยา คำนามอื่นๆ สร้างประโยคใหม่ เพื่อใช้ได้ตามต้องการ