บทความแสดงตัวอย่างการใช้คำสันธาน when / เว็น / เมื่อ เชื่อมประโยค หรือ แต่งประโยค ภาษาอังกฤษแบบต่างๆ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่านคำแปล และคำอธิบาย เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น และสามารถนำความรู้ไปดัดแปลงสร้างประโยคของตนเองได้

 

ความหมายของคำสันธาน when

คำสันธาน when / เว็น / เมื่อ เช่น คุณจะเข้าใจ เมื่อ คุณได้ลองทำ คำสันธานนี้จะใช้เชื่อมข้อความหรือประโยคแสดงเวลา เหตุการณ์ สถานการณ์ การกระทำ กิจกรรม

 

ตัวอย่างการใช้คำสันธาน and เชื่อมประโยคแบบต่างๆ :

ตัวอย่างประโยค : He stops playing when his father arrives the school.
คำอ่าน :ฮี สะต้อบสึ พะเลอิง เว็น ฮิส ฟาเทอะ อะไร้สึ เดอะ สะกูล
คำแปล : เขาหยุดเล่น /He stops playing เมื่อ/when พ่อของเขา/his father มาถึงโรงเรียน/arrives the school.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He stops playing. เขาหยุดเล่น
- His father arrives the school. พ่อของเขามาถึงโรงเรียน
- The boy stops playing when his father arrives the school.

 

ตัวอย่างประโยค : He starts working when his boss comes in the office.
คำอ่าน :ฮี สะต๊าดสึ เวิ้กกิง เว็น ฮิส บอสสึ คัมสึ อิน ดิ ออฟฟิซ
คำแปล : เขาเริ่มต้นทำงาน/He starts working เมื่อ/ when เจ้านายของเขา/his boss เข้ามาในสำนักงาน/ comes in the office.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He starts working. เขาเริ่มลงมือทำงาน
- His boss comes in the office.เจ้านายของเขาเข้ามาในสำนักงาน
- He starts working when his boss comes in the office.

 

ตัวอย่างประโยค : She stops watching TV when the breakfast is done.
คำอ่าน : ชี สะต้อบสึ วอดชิง ทีวี เว็น เดอะ เบรกฟาสสะถึ is ดัน.
คำแปล :เธอหยุดดูทีวี/She stops watching TV เมื่อ/when อาหารเช้าเสร็จแล้ว/the breakfast is done.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- She stops watching TV. เธอหยุดดูทีวี
- The breakfast is done. อาหารเช้าเสร็จแล้ว
- She stops watching TV when the breakfast is done.

 

ตัวอย่างประโยค : When she meets me, she walks away immediately.
คำอ่าน :เว้น ชี มีดสึ มี เว็น ชี ว้อกสึ อะเว อิมมีเดียดหลิ
คำแปล : เมื่อเธอเจอฉัน /When she meets me , เธอจะเดินจากไป/she walks away ทันที /immediately.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- She meets me. เธอเจอฉัน
- She walks away immediately. เธอเดินจากไปทันที
- When she meets me , she walks away immediately.

 

ตัวอย่างประโยค : He played games when he was young.
คำอ่าน :ฮี พะเล เกมสึ เว็น ฮี วอส ยัง
คำแปล : He played games when he was young.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He played games. เขาเล่นเกม
- He was young. เขาเป็นวัยรุ่น
- He played games when he was young.

 

ตัวอย่างประโยค : He turns of the lights when the sun rises.
คำอ่าน : ฮี เทินสึ ออฟ เดอะ ไล้สึ เว็น เดอะ ซัน ไร้เสดสึ
คำแปล : เขาปิดไฟ/He turns of the lights เมื่อ/ when ดวงอาทิตย์ขึ้น หรือเช้าแล้ว/the sun rises.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He turns of the lights. เขาปิดไฟ
- The sun rises. ดวงอาทิตย์ขึ้น
- He turns of the lights when the sun rises.