บทความแสดงตัวอย่างการใช้คำสันธาน whenever / เวน เอฟเหว่อะ / เมื่อใดก็ตาม เมื่อไรก็ตาม เชื่อมประโยค หรือ แต่งประโยค ภาษาอังกฤษแบบต่างๆ พร้อมตัวอย่าง ประโยค คำอ่านคำแปล และคำอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น และสามารถนำความรู้ไปดัดแปลงสร้างประโยคของตนเองได้

 

ความหมายของคำสันธาน whenever

คำสันธาน whenever / เวน เอฟเหว่อะ / เมื่อใดก็ตาม เมื่อไรก็ตาม ตราบเท่า เช่น คุณจะเข้าใจ เมื่อใดก็ตามที่ คุณอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน คำสันธานนี้จะใช้เชื่อมข้อความ หรือประโยคแสดงเวลา เหตุการณ์ สถานการณ์ การกระทำ กิจกรรม

 

ตัวอย่างการใช้คำสันธาน whenever เชื่อมประโยคแบบต่างๆ :

ตัวอย่างประโยค : you can call me whenever you want to talk with someone.
คำอ่าน : ยู แคน คอล มี เวน เอฟเหว่อะ ยู ว้อน ทู ท้อก วิด ซัมวัน
คำแปล : คุณสามารถโทรศัพท์หาฉัน/you can call me เมื่อไรก็ตาม/ whenever ที่คุณอยากพูดคุยกับใครสักคน/you want to talk with someone.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- you can call me. คุณสามารถโทรศัพท์หาฉัน
- You want to talk with someone. คุณอยากพูดคุยกับใครสักคน
- you can call me whenever you want to talk with someone.

 

ตัวอย่างประโยค : The baby will cry whenever she doesn't see her mother.
คำอ่าน :เดอะ เบ๊บี่ วิล คราย เวน เอฟเหว่อะ ชี ด๊อนถึ ซี เฮอ ม้าเส่อะ
คำแปล : เด็กน้อยจะร้องไห้ The baby will cry เมื่อใดก็ตาม/whenever ที่เธอไม่เห็นแม่ของเธอ/she doesn't see her mother.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- The baby will cry. เด็กทารกจะร้องไห้
- She doesn't see her mother. เธอไม่เห็นแม่ของเธอ (อยู่ในสายตา)
- The baby will cry whenever she doesn't see her mother.

 

ตัวอย่างประโยค : You can come here whenever you like.
คำอ่าน :ยู แคน คัม เฮีย เวน เอฟเหว่อะ ยู ไล้ขึ
คำแปล : คุณสามารถมาที่นี่ได้/You can come here เมื่อใดก็ตาม/whenever ที่คุณอยากมา/ you like.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- You can come here. คุณสามารถมาที่นี่ได้
- You like. คุณอยาก หรือ คุณต้องการ
- You can come here whenever you like.

 

ตัวอย่างประโยค : I will be there whenever you need help.
คำอ่าน : ไอ วิล บี แดร เวน เอฟเหว่อะ ยู นี้ด เฮ้ลผึ
คำแปล : ฉันจะอยู่ที่นั่น/I will be there เมื่อใดก็ตาม/ whenever ที่คุณต้องการความช่วยเหลือ/you need help
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- I will be there. ฉันจะอยู่ที่นั่น
- You need help. คุณต้องการความช่วยเหลือ
- I will be there whenever you need help

 

ตัวอย่างประโยค : I feel happy whenever I miss her.
คำอ่าน :ไอ ฟีล แฮ้พปิ เวน เอฟเหว่อะ ไอ มิสสึ เฮอ
คำแปล : ฉันรู้สึกมีความสุข / I feel happy ทุกครั้งที่/เมื่อใดก็ตามที่ /whenever ฉันคิดถึงเธอ/ I miss her.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- I feel happy. ฉันรู้สึกมีความสุข
- I miss her. ฉันคิดถึงเธอ
- I feel happy whenever I miss her.

 

ตัวอย่างประโยค : She will work out whenever she has free time.
คำอ่าน : ชี วิล เวิ้ก เอ๊าถึ เวน เอฟเหว่อะ ชี แฮส ฟรี ทาม
คำแปล : เธอจะออกกำลังกาย/She will work out เมื่อใดก็ตาม/whenever ที่เธอมีเวลาว่าง/she has free time.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- She will work out. เธอจะออกกำลังกาย
- She has free time. เธอมีเวลาว่าง
- She will work out whenever she has free time.