บทความแสดงตัวอย่างการใช้คำสันธาน if / อิ๊ฟ / ถ้าหาก, เผื่อว่า เชื่อมประโยค หรือ แต่งประโยค ภาษาอังกฤษแบบต่างๆ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่านคำแปล และคำอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น และสามารถนำความรู้ไปดัดแปลงสร้างประโยคของตนเองได้

 

ความหมายของคำสันธาน if

คำสันธาน if / อิ๊ฟ / ถ้าหาก, เผื่อว่า, แม้ว่า, หากว่า, เผื่อว่า, ในกรณีที่, สมมุติ เช่น ฉันจะไปที่นั่น เผื่อว่า ฉันอาจจะได้งาน หรือ ฉันจะง่วงทั้งวัน หากว่า ฉันนอนไม่เพียงพอ คำสันธานนี้ใช้เชื่อมข้อความ หรือประโยคที่แสดงเหตุผลเกี่ยวข้องกัน

 

ตัวอย่างการใช้คำสันธาน if เชื่อมประโยคแบบต่างๆ :

ตัวอย่างประโยค : The police will lock your car if you park here.
คำอ่าน :เดอะ โพลีช วิลล ล็อก ยัวร คาร อิ๊ฟ ยู พ้าก เฮีย
คำแปล : ตำรวจจะล้อกรถคุณ /The police will lock your car ถ้า/ if คุณจอดรถที่นี่/you park here.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- The police will lock your car. ตำรวจจะล็อกรถของคุณ
- You park here. คุณจอดรถที่นี่
- The police will lock your car if you park here.

 

ตัวอย่างประโยค : if you make a mistake, you ought to apologize.
คำอ่าน : อิ๊ฟ ยู เม้ก อะ มิสสะเต้ก, ยู อ็อด ทู อะพอลโลจาย
คำแปล : ถ้าคุณทำผิดพลาด/if you make a mistake, คุณควรขอโทษ/you ought to apologize.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- You make a mistake. คุณทำผิดพลาด
- You ought to apologize. คุณควรขอโทษ
- if you make a mistake, you ought to apologize.

 

ตัวอย่างประโยค : If you are nice, everyone will like you.
คำอ่าน : อิ๊ฟ ยู อาร ไน้สึ, เอ็ฟวะหริวัน วิล ไล้ขึ ยู
คำแปล : ถ้าคุณเป็นคนดี/If you are nice, ใครๆ ก็จะชอบคุณ/everyone will like you.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- You are nice. คุณเป็นคนดี
- Everyone will like you. ใครๆ ก็จะชอบคุณ
- If you are nice, everyone will like you.

 

ตัวอย่างประโยค : I will go out if she stays here.
คำอ่าน :ไอ วิล โอ เอ๊าถึ อิ๊ฟ ชี สะเตสึ เฮีย
คำแปล : ฉันจะออกไป/I will go out ถ้าเธออยู่ที่นี่/if she stays here.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- I will go out. ฉันจะออกไป
- She stays here. เธออยู่ที่นี่
- I will go out if she stays here.

 

ตัวอย่างประโยค : If you treat me, I will go with you.
คำอ่าน : อิ๊ฟ ยู ทรีดถึ มี, ไอ วิล โก วิด ยู
คำแปล : ถ้าคุณเลี้ยงฉัน/If you treat me, ฉันจะไปกับคุณ/I will go with you.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- You treat me. คุณเลี้ยงฉัน
- I will go with you. ฉันจะไปกับคุณ
- If you treat me, I will go with you.

 

ตัวอย่างประโยค : The car will run fine if you take good care of it.
คำอ่าน : เดอะ คาร วิล รัน ฟาย อิ๊ฟ ยู เท้ก กู๊ด แคร ออฟฝึ อิด
คำแปล : รถยนต์จะวิ่งได้ดี/The car will run fine ถ้า/if คุณดูและมันอย่างดี/you take good car of it.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- The car will run fine. รถยนต์จะวิ่งได้ดี ใช้งานได้ดี
- You take good care of it. คุณดูแลมันดี
- The car will run fine if you take good care of it.

 

ตัวอย่างประโยค : if you are single, I will marry you.
คำอ่าน : อิ๊ฟ ยู อาร ซิ้งเกิ่ล, ไอ วิล แม้ริ ยู
คำแปล : ถ้าคุณโสด/if you are single, ฉันจะแต่งงานกับคุณ/I will marry you.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- You are single. คุณเป็นคนโสด
- I will marry you. ฉันจะแต่งงานกับคุณ
- if you are single, I will marry you.

 

ตัวอย่างประโยค :If you need someone, you can call me.
คำอ่าน : อิ๊ฟ ยู นีด ซัมวัน, ยู แคน คอล มี
คำแปล : ถ้าคุณต้องการใครสักคน/If you need someone, คุณสามารถโทรศัพท์หาฉันได้/you can call me.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- You need someone. คุณต้องการใครสักคน
- You can call me. คุณสามารถโทรหาฉันได้
- If you need someone, you can call me.

 

ตัวอย่างประโยค : I am sorry if I hurt your feelings.
คำอ่าน :ไอ แอม ซ้อหริ อิ๊ฟ ไอ เฮิ่ดถึ ยัว ฟี้ลลิง
คำแปล : ฉันขอโทษ/I am sorry ถ้า/if ฉันทำร้ายความรู้สึกของคุณ/I hurt your feelings.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- I am sorry. ฉันขอโทษ
- I hurt your feelings. ฉันทำร้ายความรู้สึกของคุณ
- I am sorry if I hurt your feelings.

 

ตัวอย่างประโยค : if you break the law, the police will catch you.
คำอ่าน : อิ๊ฟ ยู เบร๊ก เดอะ ลอ, เดอะ โพลีช วิล แค่ชฉุ ยู
คำแปล : ถ้าคุณทำผิดกฏหมาย/if you break the law, ตำรวจจะจับคุณ/the police will catch you.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- You break the law. คุณทำผิดกฏหมาย
- The police will catch you. ตำรวจจะจับคุณ
- if you break the law, the police will catch you.