1. ออกแบบตกแต่งภาพตามต้องการ เสร็จแล้วบันทึกงานเก็บไว้ให้เรียบร้อย
2. แปลงเป็นไฟล์ภาพแบบ Gif โดยคลิก File>>Save for Web & Device
3. คลิกเลือกชนิดไฟล์แบบ GIF
4. กำหนดค่าต่างๆ ตามต้องการ
5. คลิกปุ่ม Save
6. คลิกเลือกที่เก็บ
7. คลิกและพิมพ์ชื่อไฟล์
8. คลิกปุ่ม Save