บทความแสดงตัวอย่างการใช้คำสันธาน wherever / แว้ เอฟเหว่อะ / ที่ใดก็ตาม ทุกที่ที่ เชื่อมประโยค หรือ แต่งประโยค ภาษาอังกฤษแบบต่างๆ พร้อมตัวอย่างประโยค คำ อ่านคำแปล และคำอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น และสามารถนำความรู้ไปดัดแปลงสร้างประโยคของตนเองได้

 

ความหมายของคำสันธาน wherever

คำสันธาน wherever / แว้ เอฟเหว่อะ / ที่ใดก็ตาม ทุกที่ที่ เช่น เขาจะไป ที่ใดก็ตาม ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม คำสันธานนี้ใช้เชื่อมข้อความหรือประโยคเกี่ยวกับสถานที่

 

ตัวอย่างการใช้คำสันธาน wherever เชื่อมประโยคแบบต่างๆ :

ตัวอย่างประโยค : I like wherever you are.
คำอ่าน : ไอ ไล้ขึ แวเอ๊ฟเวอ ยู อาร
คำแปล : ฉันชอบ/I like ทุกที่ที่/whereaver คุณอยู่/you are. หรืออาจจะแปลแบบไทยๆ ว่า ฉันชอบทุกที่ที่มีคุณอยู่
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- I like somewhere. ฉันชอบที่ไหนสักแห่ง
- You are somewhere. คุณอยู่ที่ไหนก็สักแห่ง.
- I like wherever you are.

 

ตัวอย่างประโยค : He will be with me wherever I am.
คำอ่าน : ฮี วิล บี วิด มี แวเอ๊ฟเวอ ไอ แอม
คำแปล : เขาจะอยู่กับฉัน/He will be with me ที่ใดก็ตามที่/wherever ฉันอยู่/I am.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He will be with me somewhere. เขาจะอยู่กับฉันที่ไหนสักแห่ง
- I am somewhere. ฉันอยู่ที่ไหนสักแห่ง.
- He will be with me wherever I am.

 

ตัวอย่างประโยค : This product is available wherever you go to shop.
คำอ่าน : ดิสสึ โพรดัก อิสสึ อะเวละเบิ่ล แวเอ๊ฟเวอ ยู โก ทู ช็อบ
คำแปล : สินค้าตัวนี้/This product มีขายทุกที่/is available ที่ใดก็ตาม/wherever ที่คุณไปเพื่อจ่ายซื้อของ/you go to shop.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- This product is available everywhere. สินค้านี้มีขายทุกที่ ทุกหนทุกแห่ง
- You go to shop everywhere.คุณไปซื้อของทุกที่ ทุกหนทุกแห่ง
- This product is available wherever you go to shop.

 

ตัวอย่างประโยค : I will meet you wherever you like.
คำอ่าน : ไอ วิล มีด ยู แวเอ๊ฟเวอ ยู ไล้ขึ
คำแปล : ฉันจะพบคุณ/I will meet you ที่ใดก็ตามที่/wherever ที่คุณต้องการ/you like.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- I will meet you somewhere. ฉันจะพบคุณที่ไหนสักแห่ง.
- You like somewhere. คุณชอบที่ไหนสักแห่ง
- I will meet you wherever you like.

 

ตัวอย่างประโยค : It will trace you wherever you go.
คำอ่าน : อิท วิล เทรสสึ ยู แวเอ๊ฟเวอ ยู โก
คำแปล : มันจะติดตามคุณ/It will trace you ทุกที่ที่/wherever คุณไป/you go.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- It will trace you everywhere. มันจะติดตามคุณไปทุกที่.
- You go everywhere. คุณไปทุกที่
- It will trace you wherever you go.

 

ตัวอย่างประโยค : I will take you wherever you like.
คำอ่าน : ไอ วิล เท้ก ยู แวเอ๊ฟเวอ ยู ไล้ขึ
คำแปล : ฉันจะพาคุณไป/ I will take you ทุกที่ที่/wherever คุณต้องการ/you like.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- I will take you everwhere. ฉันจะพาคุณไปทุกที่
- You like everywhere. คุณชอบทุกที่.
- I will take you wherever you like.