บทความแสดงตัวอย่างการใช้คำสันธาน where / แว / ที่ซึ่ง เชื่อมประโยค หรือ แต่งประโยค ภาษาอังกฤษแบบต่างๆ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่านคำแปล และคำอธิบาย เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น และสามารถนำความรู้ไปดัดแปลงสร้างประโยคของตนเองได้

 

ความหมายของคำสันธาน where

คำสันธาน where / แว / ที่ซึ่ง เช่น นี่คือเมือง ที่ซึ่ง เขาชอบมาก คำสันธานนี้ใช้เชื่อมข้อความหรือประโยคเกี่ยวกับสถานที่

 

ตัวอย่างการใช้คำสันธาน where เชื่อมประโยคแบบต่างๆ :

ตัวอย่างประโยค : Phayao is the province where he was born.
คำอ่าน : พะเยา อิสสึ เดอะ โพร้วินสึ แวร ฮี วอสสึ บอน
คำแปล : พะเยาเป็นจังหวัด/Phayao is the province ที่ซึ่ง/where เขาเกิด /he was born.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
Phayao is the province. พะเยาเป็นจังหวัด
He was born in Phayao. เขาเกิดในจังหวัดพะเยา
Phayao is the province where he was born.

 

ตัวอย่างประโยค : This is the house where he lives.
คำอ่าน : ดิส อีสสึ เดอะ เฮ้าสึ แวร ฮี ลีบสึ
คำแปล : นี่คือบ้าน/This is the house ที่ซึ่ง/where เขาอาศัยอยู่/he lives.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- This is the house. นี่คือบ้าน
- He lives in this house. เขาอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ ใช้ live สำหรับการอยู่อาศัยแบบถาวร ไม่ใช่ชั่วคราว เหมือนการพักรีสอร์ท
- This is the house where he lives.

 

ตัวอย่างประโยค : This was the resort where we stayed yesterday.
คำอ่าน : ดิสสึ วอสสึ เดอะ รีสอดถึ แวร วี สะเต เยสสะเตอเด
คำแปล : นี่คือรีสอร์ท/This was the resort ที่ที่/ที่ซึ่ง/where เราพัก (ฃั่วคราว) we stayed เมื่อวานนี้/ yesterday.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- This was the resort. นี่คือรีสอร์ท
- We stayed at this resort yesterday. พวกเราพักที่รีสอร์ทนี้เมื่อวาน อยู่ชั่วคราว ค้างคืน ใช้ stay ไม่ใช่ live
- This was the resort where we stayed yesterday.

 

ตัวอย่างประโยค : Pattaya is the city where he is quite familiar.
คำอ่าน : พัทยา อิสสึ เดอะ ซิดี่ แวร ฮี อิสสึ ไคว้ แฟมมิเลีย
คำแปล : พัทยาเป็นเมือง/Pattaya is the city ที่ซึ่ง/where เขาค่อนข้าง/he is quite คุ้นเคย/familiar.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- Pattaya is the city. พัทยาเป็นเมือง
- He is quite familiar with Pattaya. เขาค่อนข้างคุ้นเคยกับพัทยา
- Pattaya is the city where he is quite familiar.

 

ตัวอย่างประโยค : Nan is the beautiful place where we used to visit.
คำอ่าน : น่าน อิสสึ เดอะ บิวตี้ฟูล เพลสสึ แวร วี ยูด ทู วิดสิด
คำแปล : น่านเป็นสถานที่ที่สวยงาม/Nan is the beautiful place ที่ซึ่ง/where เราเคย/we used to ไปเยี่ยมเยียน/visit.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- Nan is the beautiful place. น่านเป็นสถานที่ที่สวยงาม
- We used to visit Nan. เราเคยไปเยี่ยมเยียนน่าน เคยไปเที่ยวที่น่าน
- Nan is the beautiful place where we used to visit.

 

ตัวอย่างประโยค : This forest is dangerous where we shouldn't go.
คำอ่าน : ดิส ฟอเรดสะถึ อิส แดงเจอรัส แวร วี ชู้ดเดินทึ โก
คำแปล : ป่าแห่งนี้มีอันตราย/This forest is dangerous เป็นที่ซึ่ง/where เราไม่ควรไป/we shouldn't go
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- This forest is dangerous. ป่าแห่งนี้มีอันตราย
- We shouldn't go to this forest. เราไม่ควรไปป่าแห่งนี้
- This forest is dangerous where we shouldn't go

 

ตัวอย่างประโยค : Khao Yai is the big forest where the wild animals live in.
คำอ่าน : เขาใหญ่ อิส เดอะ บิ๊ก ฟอเร่ดสะถึ แวร เดอ วายเอิล แอนนิมอลสึ ลีฟฝึ อิน
คำแปล : เขาใหญ่เป็นป่าใหญ่/Khao Yai is the big forest ที่ซึ่ง/where สัตว์ป่าต่างๆ the wild animals อาศัยอยู่/live in
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- Khao Yai is the big forest. เขาใหญ่เป็นป่าใหญ่
- The wild animals live in Khao Yai . สัตว์ป่าต่างๆ อาศัยอยู่ในเขาใหญ่ (อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่)
- Khao Yai is the big forest where the wild animals live in