บทความแสดงตัวอย่างการใช้คำสันธาน after / อ๊าบ ฟะ เต่อ / ภายหลัง เชื่อมประโยค หรือ แต่งประโยค ภาษาอังกฤษแบบต่างๆ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่านคำแปล และ คำอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น และสามารถนำความรู้ไปดัดแปลงสร้างประโยคของตนเองได้

 

ความหมายของคำสันธาน after

คำสันธาน after / อ๊าบ ฟะ เต่อ / หลัง, หลังจาก, นับแต่, เช่น เขาจะเล่นเกม หลังจาก ทานอาหารเช้าแล้ว คำสันธานนี้จะใช้เชื่อมข้อความหรือประโยคแสดงเวลา เหตุการณ์ สถานการณ์ การกระทำ กิจกรรม

 

ตัวอย่างการใช้คำสันธาน after เชื่อมประโยคแบบต่างๆ :

ตัวอย่างประโยค : He will come after he wakes up.
คำอ่าน : ฮี วิล คัม อ๊าบฟะเตอ ฮี เว้กสึ อั้บ
คำแปล : เขาจะมา /He will come หลังจาก/after ที่เขาตื่นนอน/he wakes up.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He will come. เขาจะมา
- He wakes up. เขาตื่นนอน
- He will come after he wakes up.

 

ตัวอย่างประโยค : She looks fine after she rests for a while.
คำอ่าน : ชี ลุ้กสึ ฟาย อ๊าบฟะเตอ ชี เรสสึ ฟอร อะ วายเอิล
คำแปล : เธอดูดีขึ้น/She looks fine หลังจาก/after เธอได้พักผ่อนฃั่วครู่หรือสักพัก/she rests for a while.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- She looks fine. เธอดูดีขึ้น
- She rests for a while.เธอพักผ่อนสักพัก
- She looks fine after she rests for a while.

 

ตัวอย่างประโยค : He always drinks coffee after he has breakfast.
คำอ่าน :ฮี ออลเวสึ ดริงสึ คอฟฟี่ อ๊าบฟะเตอ ฮี แฮส เบร๊กฟาสสะถึ
คำแปล : เขามักจะดื่มกาแฟอยู่เสมอ/He always drinks coffee หลังจาก/after รับประทานอาหารเช้า/he has breakfast.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He always drinks coffee. เขามักจะดื่มกาแฟอยู่เสมอ.
- He has breakfast. เขารับประทานอาหารเช้า
- He always drinks coffee after he has breakfast.

 

ตัวอย่างประโยค : He spent a lot of money after he had built the new house.
คำอ่าน : ฮี สะเปน อะ ล็อด ออฟ มันหนิ อ๊าบฟะเตอ ฮี แฮ่ด บิล อะ นิว เฮ้าสึ
คำแปล : เขาได้ใช้เงินจำนวนมาก/He spent a lot of money ภายหลังจาก/after เขาได้สร้างบ้านหลังใหม่ he had built the new house.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He spent a lot of money. เขาใช้เงินมาก
- He had built the new house. เขาได้สร้างบ้านหลังใหม่
- He spent a lot of money after he had built the new house.

 

ตัวอย่างประโยค : She looks happy after she got a new job.
คำอ่าน : ชี ลุ้กสึ แฮปปี อ๊าบฟะเตอ ชี ก็อด อะ นิว จ้อบ
คำแปล : เธอดูมีความสุข/She looks happy หลังจาก/after เธอได้งานใหม่/she got a new job.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- She looks happy. เธอดูมีความสุข
- She got a new job. เธอได้งานใหม่
- She looks happy after she got a new job.

 

ตัวอย่างประโยค : I will go away after she arrives here.
คำอ่าน :ไอ วิล โก อะ เว อ๊าบฟะเตอ ชี อะไร้สึ เฮีย
คำแปล : ฉันจะไปให้พ้น/I will go away หลังจาก/after เธอมาถึงที่นี่ /she arrives here
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- I will go away from here. ฉันจะไปให้พ้นจากนี่นี่
- She arrives here. เธอมาถึงที่นี่
- I will go away after she arrives here.

 

ตัวอย่างประโยค : After he has lunch, he will go to the bank.
คำอ่าน : อ๊าบฟะเตอ ฮี แฮส ลันฉุ ฮี ไรสส โก ทู เดอะ แบงก์
คำแปล : หลังจากเขาทานข้าวกลางวันแล้ว/After he has lunch, เขาจะไปธนาคาร/he will go to the bank.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- After he has lunch. หลังจากเขาทานข้าวกลางวัน
- He will go to the bank. เขาจะไปธนาคาร
-After he has lunch, he will go to the bank.

 

ตัวอย่างประโยค : He lives alone after his family died in a car accident.
คำอ่าน : ฮี ลีฟสึ อะโลน อ๊าบฟะเตอ ฮิส แฟ้มมิลี ดาย อิน อะ คาร แอ็กซิเดนถึ
คำแปล : เขาอยู่เพียงลำพังหรืออยู่คนเดียว/He lives alone หลังจากที่/after ครอบครัวของเขา/his family เสียชีวิต/died จากอุบัติเหตุทางรถยนต์/ in a car accident.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He lives alone. เขาอยู่คนเดียว
- His family died in a car accident. ครอบครัวของเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์
- He lives alone after his family died in a car accident.