บทความแสดงตัวอย่างการใช้คำสันธาน and also / แอน ออลโซ / และ ยังอีกด้วย เชื่อมประโยค หรือ แต่งประโยค ภาษาอังกฤษแบบต่างๆ พร้อม ตัวอย่างประโยค คำอ่านคำแปล และคำอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น และสามารถนำความรู้ไปดัดแปลงสร้างประโยคของตนเองได้

 

ความหมายของคำสันธาน and also

คำสันธาน and also / แอน ออลโซ / และ ยัง อีกด้วย เช่น เธอสวย และยังฉลาดอีกด้วย เป็นคำสันธานใช้เชื่อมประโยค ข้อความ ที่มีความหมาย คล้อยตามกัน โดยต้องการเน้นเป็นพิเศษ เพิ่มน้ำหนักให้มากขึ้น เมื่อกล่าวถึงสิ่งใดๆ

 

ตัวอย่างการใช้คำสันธาน and also เชื่อมประโยคแบบต่างๆ :

ตัวอย่างประโยค : she is very nice and also very rich.
คำอ่าน : ชี อิส เว้หริ ไน้สึ แอน ออลโซ เว้หริ ริชฉุ
คำแปล : เธอเป็นคนดีมาก/she is very nice และยังรวยมากอีกด้วย/and also very rich
คำอธิบายเพิ่มเติม : ใช้คำสันธาน and also เชื่อม 2 ประโยค เพื่อให้ประโยคกระชับ
- she is very nice. เธอเป็นคนดีมาก
- she is very rich. เธอเป็นคนรวยมาก
- she is very nice and also very rich. ใช้ and also เชื่อม 2 ประโยคเข้าด้วยกัน ในความหมายว่า และยัง (รวยมาก) อีกด้วย เป็นการเน้นย้ำ ซึ่งต่าง ไปจากการใช้ and อย่างเดียว

 

ตัวอย่างประโยค : My dogs like jogging and also swimming.
คำอ่าน : มาย ด้อกสึ ไล้ขึ จ๊อกกิง แอน ออลโซ สะวิมมิง
คำแปล : สุนัขของฉัน/My dogs ชอบวิ่งออกกำลังกาย/like jogging และยังชอบว่ายน้ำอีกด้วย/and also swimming
คำอธิบายเพิ่มเติม : ใช้คำสันธาน and also เชื่อม 2 ประโยคเข้าด้วยกัน
- My dogs like jogging. สุนัขของฉัน (หลายตัว)ชอบวิ่งออกกำลังกาย
- My dogs like swimming. สุนัขของฉัน (หลายตัว)ชอบว่ายน้ำ
- My dogs like jogging and also swimming. เชื่อม 2 ประโยคด้วย and also ให้ประโยคกระชับ สั้น

 

ตัวอย่างประโยค : They will go to the cinema and also have a dinner with us.
คำอ่าน : เด วิล โก ทู เดอะ ซีนเนมา แอน ออลโซ แฮ้ฟ อะ ดินเนอ วิด อัสสึ
คำแปล : พวกเขาจะไปดูหนัง/They will go to the cinema และทานอาหารเย็นกับเราอีกด้วย/and also have a dinner with us
คำอธิบายเพิ่มเติม : ใช้ and also เชื่อม 2 ประโยคเข้าด้วยกัน
- They will go to the cinema. พวกเขาจะไปดูหนัง
- They will have a dinner with us. พวกเขาจะไปทานอาหารเย็นกับเรา
- They will go to the cinema and also have a dinner with us. ใช้ and also เชื่อมประโยคให้สั้น กระชับ โดยตัดประธาน They will ออกไป

 

ตัวอย่างประโยค : They will go camping and also fishing.
คำอ่าน : เด วิล โก แค้มปิง แอน ออลโซ ฟิชชิง
คำแปล : พวกเขาไปตั้งแค้มป์/They will go camping และตกปลาด้วยเช่นกัน/and also fishing
คำอธิบายเพิ่มเติม : ใช้ and also เชื่อม 2 ประโยคเข้าด้วยกัน
- They will go camping. พวกเขาจะไปตั้งแคมป์ (ไปกางเตนท์)
- They will go fishing. พวกเขาจะไปตกปลา
- They will go camping and also fishing. พวกเขาจะไปกางเต็นท์และตกปลาด้วยเช่นกัน

 

ตัวอย่างประโยค : He took the assets and also my wallet.
คำอ่าน : ฮี ทู้ก ดิ แอสเสดสึ แอน ออลโซ มาย ว้อลเหล็ด
คำแปล : เขาฉกฉวยเอาทรัพย์สินต่างๆ /He took the assets และกระเป๋าสตางค์ของฉันไปอีกด้วย/and also my wallet
คำอธิบายเพิ่มเติม : ใช้ and also เชื่อม 2 ประโยคเข้าด้วยกัน
He took the assets. เขาฉกฉวย หรือ หยิบเอาทรัพย์สินไป
He took my wallet. เขาหยิบเอากระเป๋าสตางค์ของฉันไป
He took the assets and also my wallet ใช้ and also ช่วยเชื่อมประโยคให้สั้น กระชับ ตัดประธาน He took ออกไป