การเทียบอักษรไทยและอังกฤษจะเป็นประโยชน์ในการแปลงภาษา จากข้อความภาษาไทย ให้เป็นภาษาอังกฤษ แต่จะว่าไปแล้ว โอกาสใช้งานก็ไม่บ่อยนัก เพราะจะใช้ในกรณีที่ต้องการเขียนข้อความภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษ เช่น เขียนชื่อคน ชื่อสถานที่หรือศัพท์เฉพาะ

 

ตัวอย่างการเทียบพยัญชนะไทยกับอังกฤษจะเริ่มตั้งแต่ ก-ฮ พร้อมยกตัวอย่างคำศัพท์ หรือการใช้คำในภาษาไทย

 

เปรียบเทียบพยัญชนะไทยและพยัญชนะอังกฤษ

ตัวอักษรภาษาไทย          ตัวอักษรอังกฤษ          ตัวอย่างคำศัพท์ตัวนำ          ตัวสะกด
ก                                     G, K                   gun,  kanjanaburi,          bangkok, kyoto page, cake
ข,  ฃ                                KH, K                   khonkaen
ค. ฅ, ฆ                             K, C, CK                kale, cake,                   stock
ง                                     NG, NK, NC          Phang Nga                   sing, link, sync
จ                                     J, CH                   joy, Chanthaburi
ฉ                                     CH, SH          Chachoengsao
ช, ฌ                                CH, SH          check, show                        crash, teach,
ซ                                     S                   business missile
ญ                                     Y
ด, ฎ                                 D                   dog,  Trichada(ตรีชฎา)         seed, teddy
ต, ฏ                                 T, DH          Tak,                                     sport, hot, meeting
ฐ, ถ                                 TH                   Thalang(ถลาง)
ธ, ท, ฒ, ฑ                        TH, T, DH          time, dhamma(ธรรมะ)      switch(สวิทช์), cat(แคท)
น, ณ                                 N                   near,                                 Nan can, fan, stand
บ                                     B, BH          bus, Dubhai                            cab, fob
ป                                     P                 program, promotion               shop, sharp
ผ                                     PH                   Tong Pha Phum
ฝ                                     F
พ, ภ                                 P, B, PH          Tong Pha Phum, part,          proper
ฟ                                     F, PH, V| VE          fan, phamacy                wave
ม                                     M                   man                                   bottom
ย                                     Y                   yesterday, yes, Yasothon      joy
ร                                     R                   run, ring car (คาร์ไม่ออกเสียงตัวสะกด)
ล,ฬ                                  L                   long                                   album, manual
ว                                     W, V we,          van flower,                        move
ศ, ษ, ส                            S                   Sisaket(ศรีสะเกษ) small          miss
ห                                     H                   Mae Hong Son
อ                                     O                   online
ฮ                                     H                   Hong Kong, hello

 

ตารางเปรียบเทียบตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

* ดาวน์โหลดโดยคลิกขวาหรือแตะขวาแล้วเลือก Save Image as....

 

การเทียบพยัญชนะในลักษณะนี้มีประโยชน์ในกรณีที่ต้องการแปลงข้อความภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งทุกวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยาก และเราก็ไม่ได้ใช้กันบ่อยขนาดนั้น สามารถใช้โปรแกรมหรือแอปต่างๆ ได้ไม่ยากเลย

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในบทความนี้

gun, kanjanaburi, bangkok, kyoto                ปืน, kanjanaburi, bangkok, kyoto
khonkaen                                                  ขอนแก่น
kale, cake,                                                 ผักคะน้า, เค้ก,
Phang Nga                                                พังงา
joy, Chanthaburi                                        จันทบุรี
Chachoengsao                                           ฉะเชิงเทรา
check, show                                              ตรวจสอบแสดง
business                                                   ธุรกิจ
dog, Trichada                                            สุนัข, ตรีชฎา
Tak,                                                          ตาก
Thalang                                                     อำเภอถลาง (ถลาง)
time, dhamma                                            (ธรรมะ) เวลา, ธรรม (ธรรมะ)
near, Nan                                                  ใกล้, น่าน
bus, Dubhai                                               รถบัส ดูไบ
program, promotion                                   โปรแกรม, ส่งเสริม
Tong Pha Phum                                         ตองผาแดง
Tong Pha Phum, part,                                ทองผาภูมิ, ชิ้นส่วน
fan, phamacy                                            แฟน, ร้านขายยา
man                                                         ชาย
yesterday, yes, Yasothon                            เมื่อวานนี้, ใช่, ยโสธร
run, ring                                                   วิ่ง, แหวน
long                                                         ยาว
we, van                                                    เรา, รถตู้
Sisaket(ศรีสะเกษ) small                              ศรีสะเกษ, มีขนาดเล็ก
Mae Hong Son                                          แม่ฮ่องสอน
online                                                      ออนไลน์
Hong Kong, hello                                      ฮ่องกง, สวัสดี

page, cake                                               หน้า เค้ก
stock                                                       หุ้น
sing, link, sync                                          ร้องเพลง, เชื่อม, ซิงค์
crash, teach,                                            crash, สอน,
missile                                                     ขีปนาวุธ
seed, teddy                                              เมล็ดพันธุ์ตุ๊กตา
sport, hot, meeting                                   กีฬา, ร้อน, การประชุม
switch(สวิทช์), cat(แคท)                             สวิทช์ (สวิทช์), แมว (แคท)
can, fan, stand                                          สามารถแฟนยืน
cab, fob                                                   รถแท็กซี่, fob
shop, sharp                                              ร้านคม
proper                                                      เหมาะสม
wave,                                                       คลื่น,
bottom                                                     ด้านล่าง
joy                                                           ความปิติยินดี
car (คาร์ไม่ออกเสียงตัวสะกด)                       รถ (คาร์ไม่ปฏิเสธตัวส่ากด)
album, manual                                          อัลบั้มคู่มือ
flower, move                                            ดอกไม้ย้าย
miss                                                        นางสาว