บทความนี้จะอธิบายตัวอักษรภาษอังกฤษและดาวน์โหลดแบบฝึกหัดไว้ฝึกเขียนตัวอักษร การฝึกเขียนจะช่วยให้จำง่าย โดยจะมีทั้งตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก ตัวเขียน การเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษ สิ่งแรกสุดที่จะต้องทำความรู้จักก็คือตัวอักษรนั่นเอง ภาษาอังกฤษจะมีตัวอักษรน้อยกว่าภาษาไทย โดยจะมี 26 ตัว โดยแบ่งเป็นสระอีก 5 ตัว 

 

ตัวอักษรเมื่อเทียบกับภาษาไทยแล้วน้อยกว่ามาก เพราะภาษาไทยมีมากถึง 44 ตัวอักษร แถมยังแยกสระ วรรณยุกต์อีกต่างหาก ยากกว่ามาก ในบทความนี้นอกจากจะแนะนำให้รู้จักตัวพยัญชนะภาษอังกฤษแล้ว ก็ยังมีแบบฝึกเขียนตัวอักษรให้ดาวน์โหลดกันไปฝึก เขียนอีกด้วย

 

ตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งหมด 

ตัวพิมพ์ใหญ่ 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

ตัวพิมพ์เล็ก

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 

 * ดาวน์โหลดไปปริ๊นต์ไว้ฝึกเขียน คลิกขวาที่ภาพ แล้วเลือก Save Image as... 

 

รูปแบบของตัวอักษรภาษาอังกฤษ

ตัวอักษรภาษาอังกฤษจะมีรูปแบบซึ่งจะแยกย่อยได้ 4 แบบด้วยกันคือ

 

1. อักษรภาษาอังกฤษแบบตัวพิมพ์ใหญ่

ตัวอักษรแบบนี้เป็นที่นิยมใช้กันส่วนใหญ่ โดยตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น T จะใช้ในเงื่อนไขต่างๆ เช่น ชื่อคน ชื่อประเทศ ขึ้นต้นประโยค อย่าง Tom, Thailand ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เพียงตัวเดียวเท่านั้น

2. อักษรภาษาอังกฤษแบบตัวพิมพ์เล็ก

ตัวอักษรแบบตัวพิมพ์เล็กจะใช้เป็นตัวตาม คำต่างๆ เป็นรูปแบบส่วนใหญ่ที่ใช้มากกว่า ตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น Thailand ตัว T จะใช้เพียง ตัวเดียวเท่านั้น ที่เหลือจะใช้ตัวพิมพ์เล็ก ( hailand )

3. อักษรภาษาอังกฤษแบบตัวเขียนใหญ่

ตัวเขียนใหญ่นิยมใช้ในการเขียนด้วยลายนิ้วมือ เขียนจดหมายแบบเก่า หลักการใช้งานคล้ายตัวพิมพ์ใหญ่ โดยจะต้องใช้ ตัวเขียน ใหญ่ นำหน้าชื่อ คน ประเทศ ประโยค ดังภาพด้านล่าง

4. อักษรภาษาอังกฤษแบบตัวเขียนเล็ก

ตัวเขียนเล็กนิยมใช้ในการเขียนด้วยลายนิ้วมือ โดยจะใช้เป็นตัวตามเช่นกัน ดูภาพ ด้านล่าง

 

 

ดาวน์โหลดแบบฝึกเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ

ตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้ง 4 แบบจะต้องจำให้ได้ โดยวิธีที่ง่ายที่สุด ก็ต้องใช้การฝึกเขียนนั่นเอง ผู้อ่านสามารถดาวน์โหลดแบบฝึก เขียนไปฝึกใช้งานได้ หรือหากเป็นครูก็นำไปปริ๊นต์แจกนักเรียนไว้ฝึกเขียนก็ได้ ง่าย สะดวก และช่วยให้จำได้แม่นกว่า

1. ดาวน์โหลด อักษรภาษาอังกฤษแบบตัวพิมพ์ใหญ่

การดาวน์โหลด กรณีใช้คอมพิวเตอร์ให้คลิกขวาที่ภาพ แล้วคลิก Save Image as.. กรณีใช้มือถือ Android ให้แตะที่ภาพค้างไว้แล้ว แตะ Save Image as.. หรือคำสั่งอื่นที่คล้ายๆ กัน เพื่อบันทึกลงเครื่อง

  

2. ดาวน์โหลด อักษรภาษาอังกฤษแบบตัวพิมพ์เล็ก

การดาวน์โหลด กรณีใช้คอมพิวเตอร์ให้คลิกขวาที่ภาพ แล้วคลิก Save Image as.. กรณีใช้มือถือ Android ให้แตะที่ภาพค้างไว้แล้ว แตะ Save Image as.. หรือคำสั่งอื่นที่คล้ายๆ กัน เพื่อบันทึกลงเครื่อง

  

3. ดาวน์โหลด อักษรภาษาอังกฤษแบบตัวเขียนใหญ่

การดาวน์โหลด กรณีใช้คอมพิวเตอร์ให้คลิกขวาที่ภาพ แล้วคลิก Save Image as.. กรณีใช้มือถือ Android ให้แตะที่ภาพค้างไว้แล้ว แตะ Save Image as.. หรือคำสั่งอื่นที่คล้ายๆ กัน เพื่อบันทึกลงเครื่อง

  

4. ดาวน์โหลด อักษรภาษาอังกฤษแบบตัวเขียนเล็ก

การดาวน์โหลด กรณีใช้คอมพิวเตอร์ให้คลิกขวาที่ภาพ แล้วคลิก Save Image as.. กรณีใช้มือถือ Android ให้แตะที่ภาพค้างไว้แล้ว แตะ Save Image as.. หรือคำสั่งอื่นที่คล้ายๆ กัน เพื่อบันทึกลงเครื่อง

 

การเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษ ตัวอักษรภาษาอังกฤษเป็นด่านแรกที่ต้องรู้ การอ่านและการฝึกเขียนให้มากๆ จะช่วยให้จำตัวอักษร ทั้งหมดได้ไม่ยาก ถ้าไม่สะดวกในการบันทึกแล้วนำไปปริ๊นต์ ก็สามารถหาซื้อสมุดราคาถูกๆ มาไว้ฝึกเขียนก็ได้