การทำความเข้าใจกับสระภาษาอังกฤษ รู้ว่าออกเสียงอย่างไร จะช่วยให้เราสามารถอ่านคำศัพท์ วลี หรือประโยคภาษาอังกฤษได้ และสามารถฟังอังกฤษรู้เรื่องเช่นกัน

 

สระภาษาอังกฤษจะมีแค่ 5 ตัว ก็คือ a, e, i, o, u แต่ละตัวสามารถออกเสียงได้หลายแบบ และสามารถนำมาผสมกันเพื่อสระแบบ อื่นได้อีก โดยเฉพาะเมื่อต้องใช้กับภาษาไทย ด้วยแล้ว จะมีสระเพิ่มมากกว่าเดิม เพราะสระภาษาไทยมีมากกว่าภาษาอังกฤษ สระภาษา อังกฤษอาจจะแบ่งการใช้งานเป็น 2 แบบคือใช้งานแบบสระเดี่ยวและใช้งานแบบสระผสม
1. ตัวอย่างการใช้งานแบบสระเดี่ยวเช่น car (คาร์)
2. ตัวอย่างการใช้งานแบบสระผสมเช่น hear (เฮียร์)

สระภาษาอังกฤษทั้ง 5 ตัวทำหน้าที่สระเดี่ยว

1. A a ทำหน้าที่เป็นสระ อะ, เอ, แอะ แอ

สระ อะ เช่น above (อะโบฟ)
สระ เอ เช่น cake (เค้ก)
สระ แอ เช่น can (แคน)
สระ อา เช่น car (คาร์), Hard (ฮาร์ด)
สระ อัน เช่น album (อัลบัม)
สระ อัม เช่น Amphur (อำเภอ)

2. E e ทำหน้าที่เป็นสระอิ, เอะ, เอ

สระ อิ เช่น enough (อินาฟ)
สระ เอ เช่น hello (เฮลโล)
สระ เอะ เช่น karaoke(คาราโอเกะ)
สระ อี เช่น fever (ฟีเวอร์), event (อีเวนต์)
สระ เออ เมื่อมี r ต่อท้าย เช่น error(เออเร่อ)

3. I i ไอ ทำหน้าที่เป็นสระอิม อี, ไอ

สระ ไอ เช่น slide(สไลด์)
สระ อิ เช่น minute(มินิท), flip(ฟลิพ)
สระ อา เช่น time(ทาม), lime(ลาม)
สระ อี เช่น life (ลีฟ)

4. O o โอ ทำหน้าที่เป็นสระ เอาะ, ออ, โอะ, โอ

สระ เอาะ เช่น ko(เกาะ)
สระ ออ เช่น more(มอร์), on (ออน)
สระ โอ เช่น show(โชว์), so(โซ), no(โน), go(โก)
สระ อู เช่น to(ทู), do(ดู)
สระ อั- เช่น one(วัน)
สระ อา เช่น how(ฮาว), now(นาว). cow(คาว)

5. U u ยู ทำหน้าที่เป็นสระอุ, อู, อิว, อั-

สระที่มีไม้หันอากาศตามด้วยตัวสะกด อัน, อัม, อัด, อับ, อัน เป็นต้น
สระ อุ เช่น put(พุท)
สระ อู เช่น tube(ทูบ), youtube(ยูทูบ)
สระ อั- สระที่มีไม้หันอากาศตามด้วยตัวสะกด อัน, อัม, อัด, อับ, อัน เช่น trust(ทรัสตฺ), number(นัมเบอร์), trump(ทรัมพฺ)
สระ อิว เช่น student(สทิวเดนทฺ)
สระ เออ เช่น nurse(เนิร์ส)

6. Y ทำหน้าที่เป็นสระ อิ, อี ไอ อาย

สระ อิ เช่น recently (รีเซนทลิ)
สระ อี เช่น happy (แฮปปี้)
สระ ไอ เช่น skype (สไกป์)
สระ อาย เช่น fly (ฟลาย), cry(คราย)

 

สระภาษาอังกฤษทั้ง 5 ตัวทำหน้าที่เป็นสระผสม

สระผสมจะเป็นการนำสระเดี่ยวมาผสมกัน เพื่อให้รองรับเสียงแบบอื่น หรือใช้กับภาษาอื่นได้ อย่างภาษาไทยจะมีสระเยอะมาก อย่าง สระเอื้อง ในภาษาอังกฤษจะไม่มี (หรืออาจจะมีแต่ก็ยังไม่เคยเจอ) เช่น อำเภอ เมือง การนำสระมาผสมกันนั้นก็จะใช้ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป โดยอาจจะแยกย่อยเป็น 3 ประเภทย่อยด้วยกัน คือ
- ใช้ตัวอักษรที่เป็นสระผสมกัน เช่น ao/Lao
- ใช้ตัวอักษรที่เป็นสระกับพยัญชนะผสมกัน เช่น ur/blur, er/number
- สระภาษอังกฤษและพยัญชนะเป็นตัวสะกด เช่น ut/put, ook/cook

 

สระผสมภาษาอังกฤษ ผสมสระกับสระ

สระผสมจะเป็นการนำตัวอักษรอังกฤษที่เป็นสระตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป มาผสมกัน เช่น
ai เอ       said(เซด), laid(เลด), rain(เรน), wait(เวท)
ao เอา, อาว       Lao(ลาว)
ou เอา, อาว       bound(บาวดฺ), sound(เซาดฺ)
ea เอีย       near(เนียร์)
ia เอีย       asia(เอเซีย)
ie เอีย       experience(เอ็กซฺพีเรียนซฺ),Chieng Mai (เชียงไหม่)
ai แอ       air(แอร์), flair(แฟลร์)
oa โอ       boat(โบท), float(โฟลท)
au ออ       auto(ออโต้), audio(ออดิโอ), audi(ออดี)
oi ออ       noice(นอยซฺ), oil(ออย), choice(ชอยซฺ)
ai อัย, ไอ       aisle(ไอเอิ้ล, Thai(ไทย)
ie อัย, ไอ       pie(พาย), tie(ไท)
ua อัว       manual(แมนนวล)
ua อัว       muay thai(มวยไทย), Doungdao(ดวงดาว)
ou อัว       tour(ทัวร์)
ui อิ       build(บิลดฺ)
ea อี       hear(เฮียร์), tear(เทียร์)
ee อี       free(ฟรี), see(ซี), meet(มีท)
oo อุ       cook(คุ้ก), book((บุ๊ค)
ui อุ       fruit(ฟรุ๊ท)
ui อู       suit(สูท)
oo อู       moody(มูดดี้), too(ทู)
ou อู      mouse(มูส)
ue อู       issue(อิซซู่)
ou ออ       bought(บอท), thought(ซอท)

สระผสมภาษาอังกฤษ ผสมสระกับพยัญชนะ

สระผสมจะเป็นการนำตัวอักษรอังกฤษที่เป็นสระผสมกันกับตัวอักษร แต่ไม่ออกเสียงตัวอักษร เช่น
er       winner(วินเท่อะ)
ur       blur(เบลอ)
ear       hear(เฮียร์)
our       flour(ฟลาวเอ่อะ), tour(ทัวร์)
air       hair(แฮร์)
ow       snow(สโนว์)
ide       design(ดีไซน์)
ign       sign(ไซน์
ive       live(ไลฟวฺ)
oil       soil(วอยลฺ)
oh       oh(โอ)
ur       sure(ชัว)

สระภาษาอังกฤษและพยัญชนะเป็นตัวสะกด

สระภาษาอังฤษอาจจะใช้ตัวเดียวหรือหลายตัวและมีตัวสะกด เช่น
a       ant (แอนท)
a       bat (แบท)
a       cat (แคท)
o       dog (ด้อก)
e       egg,(เอ้ก)
u       fun (แฟน)
u       gun (กัน)
a       happy (แฮปปี)
i       ink (อิงค)
o       joy (จอย)
i       kitty (คิตตี้)
o       long (ลอง)
a       man (แมน)
o       pot (พอท)
i       quit(ควิท)
u       run (รัน)
i       unit, (ยูนิต)
a       van (แวน)
o       soccer(ซอคเกอร์)
e             teddy (เท็ดดี้)
u       muff (มัฟฟ)
e       egg (เอ้ก)
a       cake(เค้ก) maker(เมคเกอร์)
ai       mall (มอลล์)
o       chomping(ชอมปิ้ง)
u       run(รัน)
o       cop (คอพ)
i       miss(มิส)
i       hit(ฮิต)
o       move(มูฟว)
o      flower(ฟลาวเว่อะ)
o      joy(จอย)
o       frozen(ฟรอซซึ่น)
oo       choose(ชูส)
ea       Khonkean(ขอนแก่น)
ai       said(เซด), laid(เลด), rain(เรน), wait(เว่ท)
ou       continuous(คอนตินิวอัส)
ou       thought(ซอท)
ei       receive(รีซีฟวฺ)
ie       experience(เอ็กซฺพีเรียนซฺ), Chieng Mai(เชียงใหม่)
au       laugh(ลาฟ)
oa       boat(โบท), float(โฟลท)
ie       piece(พีซ), receive(รีซีฟวฺ)
ai       aid(เอด)
ua       manual(แมนนวล)
ua       muay thai (มวยไทย), Doungdao(ดวงดาว)
ui       build(บิลดฺ)
ee       meet(มีท)
oo       cook(คุ่ก)
ui       fruit(ฟรุต)
u       suit(สูท)
oo       moody(มูดดี้)

สระผสมภาษาอังกฤษเพื่อการออกเสียงภาษาไทย

ภาษาไทยจะมีสระมากกว่าภาษาอังกฤษ เราจึงมีคำศัพท์ที่มีเสียงแปลก ที่ไม่มีในภาษาอังกฤษ หรือมีแต่หากยาก สังเกตุได้จาก คำ เหล่านี้ ฝรั่งจะออกเสียงยาก เช่น
- แอง ae       Khonkaen (ขอนแก่น)
- อือ ue       Bangsue (บางซื่อ)
- อึก eu       Jareuk (จารึก)
- เอือ ua       Maung (เมือง)
- เอิน oe       Charoen (เจริญ)
- อวย ua       Muay Thai, (มวยไทย)

การทำความเข้าใจกับ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ  ซึ่งจะมีทั้งพยัญชนะและสระ จำเป็นต้องรู้การออกเสียง เพื่อให้สามารถอ่านคำ ข้อความ วลี หรือประโยคภาษาอังกฤษได้ สามารถอ่านได้ แต่ก็ต้องจำคำแปลให้ได้เหมือนกัน การเรียนภาษาต้องใช้เวลาต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ผู้เขียนเองกว่าจะสามารถเรียนรู้และพูดภาษาไทยได้ดี ก็ต้องใช้เวลาเหมือนกัน เพราะภาษาแม่จริงๆ เป็นภาษาอื่น